Τρεις στους τέσσερις πολίτες για να λάβουν υπηρεσίες υγείας πληρώνουν από τη τσέπη τους

16-01-2018

Το χέρι στη τσέπη βάζουν τρεις στους τέσσερις πολίτες για να λάβουν φροντίδα υγείας ενώ τρεις στους δέκα που αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα υγείας τον τελευταίο χρόνο επέλεξαν να μην κάνουν χρήση υπηρεσίας Υγείας. Από αυτούς ένας στους τρεις δήλωσε αδυναμία πληρωμής με το σχετικό ποσοστό να έχει εξαπλαστιαστεί την τελευταία δεκαετία: μόλις το 5,6% επικαλέστηκε τον ίδιο λόγο το 2006, έναντι 35,8% το 2017.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από πανελλαδική έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας. Η έρευνα έγινε τον Γενάρη του 2017 σε δείγμα 2.000 ενηλίκων στο πλαίσιο της μεγάλου ερευνητικού προγράμματος «Υγεία και Ευημερία» που διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το 2001 έως σήμερα. Σύμφωνα με τα ευρήματα:

  • Ποσοστό 24,4% χρειάστηκε να επισκεφθεί κάποια υπηρεσία υγείας -γιατρό, νοσοκομεία ή άλλη μονάδα- τον τελευταίο μήνα. Κυριότερος λόγος για τον οποίο απευθύνθηκαν σε κάποια υπηρεσία υγείας ήταν η ύπαρξη συμπτωμάτων ή κάποιας ενόχλησης (47,4%), και ακολουθούν η αντιμετώπιση χρόνιου προβλήματος, οι προληπτικές εξετάσεις, η αναγραφή συνταγών κ.α.
  • Τρεις στους δέκα που αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα υγείας τον τελευταίο χρόνο επέλεξαν να μην πάνε στο γιατρό! Το 35,8% αυτών δήλωσε ότι λόγος για τον οποίο δεν πήγε στον γιατρό είναι το κόστος των υπηρεσιών.
  • Ένας στους τέσσερις που χρειάστηκαν φροντίδα Υγείας την έλαβε δωρεάν, (έναντι 52,6% το 2006). Περίπου οι μισοί (44,2%) δήλωσαν ότι πληρώνουν έως 50 ευρώ (15,2% το 2006), το 18,6% καταβάλλει από 51 έως 100 ευρώ (8,4% το 2006), και το υπόλοιπο 10,8% περισσότερα από 100 ευρώ.
  • Το 28,9% δηλώνει ότι θα χρειαστεί από μισή έως μία ώρα για να εξυπηρετηθεί, το 29,3% από μία έως δύο ώρες, το 14,4% από δύο έως τρεις ώρες, το 5,7% απο τρεις έως τέσσερις ώρες και το 8,9% περισσότερες από τέσσερις ώρες.