Τυφλοί μαθητές σταματούν τα μαθήματά τους 15 μέρες πριν τις εξετάσεις

26-12-2016

Δεκαπέντε μέρες πριν από τις γενικές, απολυτήριες και πανελλήνιες εξετάσεις οι τυφλοί μαθητές του ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών) σταμάτησαν τα μαθήματά τους, γιατί το κέντρο έμεινε χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ έκλεισε και το οικοτροφείο του λόγω έλλειψης επιμελητών και λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού! 

Πιο συγκεκριμένα το ΚΕΑΤ- με ευθύνη των κάθε φορά κυβερνήσεων και διοικήσεών του  – δε διαθέτει τα τελευταία χρόνια μόνιμο εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, το οποίο και «ενοικιάζει» μέσω διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών, όπως οι ΚοινΣΕπ. Επειδή, μετά τη λήξη της σύμβασης του ΚΕΑΤ με την προηγούμενη ΚοινΣΕπ,  καμία από τις εταιρίες που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό για υπογραφή νέας σύμβασης δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα  από το νόμο δικαιολογητικά, ο διαγωνισμός απέβη άκαρπος και το ΚΕΑΤ έμεινε χωρίς προσωπικό. 

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου σε μια απαράδεκτη κατάσταση διαρκούς εναλλαγής των εκπαιδευτικών και του προσωπικού φροντίδας των μαθητών του ΚΕΑΤ, καθώς η κάθε εταιρία προσλαμβάνει το δικό της προσωπικό, ενώ συχνά στην επιλογή παρεμβαίνουν και οι εκάστοτε Διοικήσεις απολύοντας τους προηγούμενους εργαζόμενους για να έρθουν άλλοι. Τα πρώτα θύματα αυτής της πολιτικής είναι οι μαθητές του ΚΕΑΤ, αφού η συνεχής εναλλαγή των εκπαιδευτικών, αν είναι παιδαγωγικά ανεπίτρεπτη για τους αρτιμελείς μαθητές, για τους τυφλούς είναι ολέθρια. 

Οι συνεχείς διακοπές στην προσωπική παιδαγωγική σχέση που πρέπει να οικοδομούν με τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό φροντίδας τους, ορθώνουν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για την πρόσβασή τους στη γνώση και τη μόρφωση και παραβλάπτουν ανεπανόρθωτα την πορεία διαμόρφωσης της κοινωνικής τους προσωπικότητας. 

 Την ίδια στιγμή, οι ιδιωτικές εταιρίες απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της ήδη ανεπαρκέστατης κρατικής επιχορήγησης του ΚΕΑΤ με αποτέλεσμα το τελευταίο να έχει συσσωρεύσει τεράστια χρέη προς τη ΔΕΗ και τους άλλους οργανισμούς κοινωνικής ωφέλειας, καθώς  και προς τους προμηθευτές τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης προτεραιότητας για τις ανάγκες των τυφλών μαθητών και των οικοτρόφων του. 

Οι εργαζόμενοι στις εταιρίες ΚοινΣΕπ καθώς φαίνεται δε στερούνται μόνο τα βασικά εργασιακά δικαιώματά τους, αλλά ακόμη και τον μισθό τους, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΚΕΑΤ παραμένουν εδώ και μήνες απλήρωτοι, χωρίς να παίρνουν καμία απάντηση για το αν και πότε θα πληρωθούν.

Για το σημερινό αδιέξοδο ευθύνη φέρνει και η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, καθώς είναι έγκαιρα ενημερωμένη από το Σύλλογο των Εργαζομένων και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του ΚΕΑΤ για τους άμεσους κινδύνους που επισείουν αυτού του είδους οι επιλογές.

 Οι εργαζόμενοι, οι γονείς και η Συντονιστική Επιτροπή Αναπήρων απαιτούν :

 1. Να λυθεί εδώ και τώρα με ευθύνη του Υπουργείου και της Διοίκησης το πρόβλημα της εκπαίδευσης και προετοιμασίας των μαθητών του ΚΕΑΤ για τις εξετάσεις τους και να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του οικοτροφείου του.

 2. Να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της δραματικής υποστελέχωσης του κέντρου, ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβρη να υπάρχει μόνιμο, σταθερό και ειδικευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση, τη δημιουργική δραστηριότητα, την ψυχολογική στήριξη, τη φροντίδα και τη μεταφορά των τυφλών μαθητών.  Να φύγουν οι ιδιωτικές εταιρίες και όλοι οι εργαζόμενοι να απορροφηθούν   στο ΚΕΑΤ. Να σταματήσει η πορεία ιδιωτικοποίησής του.