Ξανθός: Δε μπορούμε να “αναλάβουμε” μόνοι μας τους πρόσφυγες

26-12-2016

«Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται το 80% των προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. Το 70% από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους είναι πρόσφυγες ( 62% από τη Συρία) , το 25% είναι παιδιά και το 16% είναι γυναίκες . Το κοινωνικό και επιδημιολογικό προφίλ αυτών των πληθυσμών έχει τροποποιηθεί το τελευταίο διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες, τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, οι έγκυες , οι ηλικιωμένοι”. Κατα την ομιλία του στη διάσκεψη του ΠΟΥ για το προσφυγικό θέμα ο υπουργός Υγείας κος Ανδρέας Ξάνθος συμπληρώνοντας το προφίλ των προσφύγων που φθάνουν στη χώρα μας, επισήμανε ότι δεν τίθεται ζήτημα «υγειονομικής βόμβας» και μεταδιδομένων λοιμωδών νοσημάτων αλλά ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου και επείγουσας υγειονομικής φροντίδας  ταλαιπωρημένων ανθρώπων με παθήσεις του γενικού πληθυσμού, έγκαιρης καταγραφής και διαχωρισμού όσων χρειάζονται ειδική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και γρήγορης παραπομπής τους μέσω του ΕΚΑΒ στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ της χώρας μας ( νοσοκομεία, Μονάδες ΠΦΥ , Κέντρα Υγείας ) .

Σήμερα , όπως είπε ο Έλληνας υπουργός Υγείας, παρά τη μη διαχειρίσιμη αύξηση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα , χάρη  στην ευαισθησία και τη συγκινητική συνδρομή των κατοίκων , των επαγγελματιών υγείας των περιοχών 1ης υποδοχής , των ανθρωπιστικών οργανώσεων και των ΜΚΟ ,  χωρίς καμιά οικονομική βοήθεια για τις δημόσιες δομές , έχουμε μια αποτελεσματική υγειονομική κάλυψη των προσφύγων-μεταναστών που όμως έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και το  Δημόσιο Σύστημα Υγείας και έχει αρχίσει να εξαντλεί τις αντοχές και τις δυνατότητες των εξαιρετικών πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης .

Για τους λόγους αυτούς ο κος Ξανθός υπογράμμισε, την αναγκαιότητα χρηματοδότησης από ευρωπαικούς πόρους ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου επαρκούς υγειονομικής φροντίδας που θα περιλαμβάνει :

  1. Την ενίσχυση με προσωπικό και φάρμακα-εμβόλια-υλικό 1ης ανάγκης όλων των δημόσιων δομών στα νησιά του Αιγίου που αποτελούν  πύλες εισόδου
  2. Την κάλυψη σε 24ωρη βάση με ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό των ανοικτών Κέντρων Φιλοξενίας στην Αττική και των Προαναχωρησιακών Κέντρων
  3. Την προτυποποίηση των διαδικασιών άμεσης φροντίδας, την εφαρμογή πρωτοκόλλων καταγραφής ( κάρτα υγείας) και διαχείρισης των συνολικών προβλημάτων υγείας των προσφύγων –μεταναστών, την πιστοποίηση και το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων οργανώσεων και εθελοντών , την παροχή πληροφοριακού υλικού, την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη διαπολιτισμική κουλτούρα και στο  σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των ασθενών.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, έχει ήδη υποβάλλει αιτήματα χρηματοδότησης σε ειδικά ευρωπαικά  Ταμεία ( ISF, AMIF κλπ) και το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει μέσω εποπτευόμενων φορέων του ( ΕΣΔΥ, ΚΕΕΛΠΝΟ) στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της DG SANTE σχετικά με τη «στήριξη κρατών-μελών που υφίστανται μεγάλη προσφυγική και μεταναστευτική πίεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων υγείας».

 Το αληθινό και ελπιδοφόρο πρόσωπο της Ελλάδας είναι οι συγκινητικές εικόνες  αλληλεγγύης και ανθρωπιάς στα νησιά του Αιγαίου, στην Αθήνα, στην Ειδομένη ανέφερε επίσης ο κος Ξανθός καταλήγοντας όμως ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο ζήτημα αν δεν υπάρξει συνεργασία και κοινή στρατηγική με τις γειτονικές χώρες , αν δεν υπάρξουν έκτακτα μέτρα, κίνητρα για την  αποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών ροών στο έδαφος της Τουρκίας και  επιμερισμός της ευθύνης και των βαρών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.