Ξανθός στη ΔΕΘ: Σημαντική η συνεργασία με τη ρωσική φαρμακευτική αγορά

26-12-2016

Για την αναπτυξιακή σημασία μιας συνεργασίας με μια μεγάλη χώρα όπως η Ρωσία με μια δυναμική φαρμακευτική αγορά  μίλησε , στο πλαίσιο Ελληνορωσικού Επιχειρηματικού Φόρουμ που οργανώθηκε στη ΔΕΘ, ο υπουργός ΥγείαςΑνδρέας Ξανθός τονίζοντας ότι για την Ελλάδα ο χώρος του φαρμάκου είναι προνομιακός τομέας ανασυγκρότησης της χώρας με εξαιρετική παραγωγική εμπειρία τεχνογνωσία ,  εξειδίκευση , εκπαιδευμένο προσωπικό  , δυνατότητες  αξιοποίησης του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που «παράγουν» τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επισήμανε μάλιστα τη σημασία του κλάδου στην οργάνωση  ενός αναβαθμισμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας , που αποτελεί όρο ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας» .

« Η στρατηγική της προώθησης εγχωρίων παραγομένων γενοσήμων και ο περιορισμός των εισαγωγών φαρμάκων», τόνισε ο υπουργός φαίνεται ότι αποτελεί ένα στοιχείο κοινής προσέγγισης και συνεργασίας ανάμεσα στις 2 χώρες.

Επειδή όμως η αγορά του φαρμάκου, είπε ο υπουργός έχει την τάση να δημιουργεί ανισότητες, απαιτείται μία δημόσια φαρμακευτική πολιτική που να θέτει προτεραιότητες να ιεραρχεί ανάγκες και διασφαλίζει τους κοινωνικούς όρους  λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς και κυρίως την καθολική και ισότιμη πρόσβαση στα φάρμακα, ιδιαίτερα τα καινοτόμα , με ορθολογική συνταγογράφηση και μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην Ελλάδα ανέφερε ο υπουργός ,  παρά την υπάρχουσα παραγωγική δυνατότητα , το 77% της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται σήμερα από φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών και το υπόλοιπο 23% από φάρμακα ελληνικών βιομηχανιών. Η παραγωγική-αναπτυξιακή στήριξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων που παράγονται στη χώρα και μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα συνήθη χρόνια νοσήματα , αποτελεί για μας προτεραιότητα και υποχρέωση .

Ο κος Ξανθός αναφέρθηκε και στην εμπειρία της Ελλάδας όσον αφορά τις διαδικασίες έγκρισης νέων φαρμάκων της κλινικής έρευνας , της καινοτομίας, της οργάνωσης της παραγωγής με βάση standars ποιότητας ( GMP’s), στον έλεγχο της βιοδιαθεσιμότητας και βιοïσοδυναμίας των φαρμάκων και στην τιμολόγηση των φαρμάκων , παρότι το σημερινό σύστημα που επιβλήθηκε στα πλαίσια μνημονιακών συμφωνιών εχει πολλές στρεβλώσεις και έχει δημιουργήσει πολλαπλά αδιέξοδα στη φαρμακευτική πολιτική , τα οποία η ελληνική πολιτεία προσπαθεί σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία να αντιμετωπίσει.

Πολύ μεγάλης σημασίας είναι και η ανάπτυξη αυτή την περίοδο τεχνογνωσίας στη διαπραγμάτευση των τιμών αποζημίωσης των καινοτόμων και ακριβών φαρμάκων και ότι για 1η φορά το Κράτος και το Ασφαλιστικό Σύστημα διαπραγματεύεται , μέσω της ειδικής επιτροπής του ΕΟΠΥΥ , με τη φαρμακοβιομηχανία προσιτές τιμές σε νέα φάρμακα που αποδεδειγμένα έχουν θεραπευτικό όφελος και κλινική αποτελεσματικότητα. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντική η ελληνική πρωτοβουλία για συνεργασία 5 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου ( Ελλάδα, Κύπρος , Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία ) στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής και στην από κοινού διαπραγμάτευση με τις πολυεθνικές τιμών αποζημίωσης για τα καινοτόμα φάρμακα που θα διασφαλίζουν τόσο την ευχερή πρόσβαση των πολιτών σ’αυτά, όσο και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Τέλος , ο κος Ξανθός επισήμανε την προετοιμασία ανάπτυξης συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας-φαρμάκου ( ΗΤΑ) , που θα επιτρέψουν τον επιστημονικά τεκμηριωμένο έλεγχο της έγκρισης νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων , καθώς και την ορθολογική χρήση φαρμάκων-εξετάσεων-θεραπευτικών πράξεων  στο σύστημα υγείας, καταλήγοντας:

«Έχουμε λοιπόν πολλαπλά πεδία για να διερευνήσουμε τις δυνατότητες , τις ευκαιρίες ή και τις ενδεχόμενες δυσκολίες στη συνεργασία των 2 χωρών , ενώνοντας δυνάμεις και προωθώντας ενέργειες σε ένα ασταθές και μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.»