Ξεκινάει η ανατιμολόγηση των φαρμάκων ενόψει της νέας λίστας του Νοεμβρίου

27-09-2017

Ενεργοποιήθηκε από χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΕΟΦ για την ανατιμολόγηση των φαρμάκων ενόψει της νέας λίστας φαρμάκων που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΦ καλεί τις φαρμακευτικές εταιρίες να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-09-2017.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ. Σημειώνεται ότι η υποβολή Φύλλων ‘Έρευνας και δεδομένων ανατιμολόγησης στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ.

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 και ημερομηνία λήξης έως και την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 (μέχρι 24:00). Οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στοιχεία αναφορικά με την ημερομηνία λήξης περιόδου προστασίας δεδομένων (data protection period), τον Αριθμός των Ημερησίων Δόσεων (ΑΗΔ) (ανά συσκευασία) για τους κωδικούς εκείνους για τους οποίους μπορεί να υπολογιστεί σε ακέραιο αριθμό καθώς και να δηλώσουν τα προϊόντα  οποία είναι αποκλειστικά για εξαγωγή και δεν κυκλοφορούν και δεν θα κυκλοφορήσουν στην Ελληνική αγορά

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, η επικοινωνία των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων με τον ΕΟΦ ορίζεται με ειδικό τρόπο. Αναλυτικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κατά την διαδικασία της Ανατιμολόγησης Φαρμακευτικών Προϊόντων αναρτούν με την ακόλουθη σειρά:

  1. Ανάρτηση του καταλόγου των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τυχόν παραλείψεις και διορθώσεις (προσθήκες και διαγραφές κωδικών).
  2. Ο τελικός κατάλογος των προς Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όπως αυτός διαμορφώνεται μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή των φύλλων έρευνας.
  3. Ανάρτηση του καταλόγου με τις προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων προς διαβούλευση με τους ΚΑΚ.
  4. Ο Τελικός κατάλογος με τις τελικές προτεινόμενες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων μετά την αξιολόγηση των παρατηρήσεων από τους ΚΑΚ, αναρτάται και διαβιβάζεται προς το Υπουργείο Υγείας.