Υγειονομικοί έλεγχοι στα κυλικεία σχολείων με εντολή Μπασκόζου

26-12-2016

Υγειονομικούς ελέγχους σε σχολεία και σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς – παιδικούς σταθμούς δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2016-2017, σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας. Ήδη με εγκύκλιό του προς τους εμπλεκόμενους φορείς ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Ιωάννης Μπασκόζος καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στη διενέργεια ελέγχων.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, σκοπός των υγειονομικών ελέγχων είναι η τήρηση των κανόνων υγιεινής στους κύριους, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους των σχολείων και των βρεφικών, βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Έμφαση πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών και να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κυλικεία των σχολείων, στις καντίνες (σταθερές) και τους χώρους εστίασης εντός των σχολείων, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται στις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

Παράλληλα, ο κ. Μπασκόζος σημειώνει «κρίνεται σκόπιμο, οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι, να διεξάγονται επίσης και στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, που λειτουργούν γύρω και σε μικρή απόσταση από τα σχολικά συγκροτήματα».

Τονίζει επίσης ότι, περιοδικοί έλεγχοι θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του σχολικού πληθυσμού, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα υγειονομική νομοθεσία.

Ειδική αναφορά γίνεται στην εγκύκλιο για την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στις σχολικές εγκαταστάσεις.