Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα έργα αναμόρφωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ

08-11-2023

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) είναι οι πρώτοι χώροι υποδοχής των ασθενών στα νοσοκομεία.

Την Τετάρτη 8/11/23 στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, παρουσία του Εντεταλμένου Σύμβουλου του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Π. Σταμπουλίδη, υπογράφηκαν με τους αναδόχους οι Συμβάσεις για την υλοποίηση των έργων αναμόρφωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών για τα νοσοκομεία της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα τα νοσοκομεία είναι: Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», με προϋπολογισμό έργου, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.228.960 ευρώ και στα νοσοκομεία ΓΝΝΠ «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-ΓΝΔΑ «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ», Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», με προϋπολογισμό έργου που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.151.520 ευρώ.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι ο πρώτος χώρος που υποδέχεται τον ασθενή που αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του.

Η ριζική ανακαίνιση – προσαρμογή στα νέα πρότυπα των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, που υλοποιείται μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί σημαντική παρέμβαση στο χώρο του Ε.Σ.Υ.