Υπόταση: Είναι η υπόταση νόσος;

26-12-2016

Υπόταση λέγεται η χαμηλή αρτηριακή πίεση. Συγκεκριμένα, στην υπόταση η συστολική αρτηριακή πίεση βρίσκεται σε επίπεδα κάτω από τα 100 mmHg.

Τα συμπτώματα στην υπόταση περιλαμβάνουν τη ζάλη, την ατονία, τη δύσπνοια και το αίσθημα παλμών. Κάποια άτομα έχουν χαμηλή πίεση (υπόταση) από ιδιοσυγκρασία, φαινόμενο που συχνά είναι αθώο. Στις περιπτώσεις αυτές η εμφάνιση συμπτωμάτων από την υπόταση είναι σπάνια και πολλές φορές ανταποκρίνονται στην αύξηση λήψης άλατος. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις οποίες η υπόταση είναι αποτέλεσμαπαθολογικών καταστάσεων που χρειάζονται θεραπεία. Τέτοιες καταστάσεις που συνδέονται με την υπόταση είναι  η αναιμία, η αιμορραγία, η αφυδάτωση, ορισμένες καρδιακές παθήσεις, ορισμένες ενδοκρινολογικές ανωμαλίες, οι πνευμονικές παθήσεις, η τοξική δράση φαρμάκων και η νευροπάθεια.

Υπόταση: Η αιφνίδια πτώση της πίεσης

Η αιφνίδια πτώση της πίεσης η οποία οφείλεται σε καρδιογενές, νευρογενές, αλλεργικό, σηπτικό, αποφρακτικό ή υπογκαιμικό shock, είναι επείγουσα κατάσταση. Τέτοιου είδους υπόταση απαιτεί ειδική ενδονοσοκομειακή αγωγή και επιβάλλει νοσηλεία.

Υπόταση: Η ορθοστατική υπόταση και οι εξετάσεις

Ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν πτώση της πίεσης αποκλειστικώς σε όρθια θέση, παρουσιάζουν δηλαδή ορθοστατική υπόταση.
Η ιατρική εξέταση στο ιατρείο περιλαμβάνει την μέτρηση της πίεσης με ειδικά πιεσόμετρα ακριβείας τόσο σε ύπτια, όσο και σε καθιστή και όρθια θέση. Παράλλληλα, σε περιπτώσεις που εμφανίζεται ορθοστατική υπόταση πραγματοποιούνται αδρές δοκιμασίες καρδιακής, πνευμονικής και εγκεφαλικής λειτουργίας. Αξιολογείται ο βαθμός της περιφερικής αιμάτωσης, εξετάζεται ο σφυγμός περιφερικών αρτηριών και αξιολογείται η επίδραση τυχόν λαμβανόμενων φαρμάκων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπότασης και μάλιστα ορθοστατικής υπότασης κρίνονται επιβεβλημένες ορισμένες εργαστηριακές εξετάσεις.   Ολα αυτά είναι σημαντικά για να διερευνηθεί το αίτιο της χαμηλής πίεσης καθώς και το είδος της θεραπευτικής παρέμβασης.

Dr. Αναστασία Μοσχοβάκη

  • Ιατρός Ειδική Παθολόγος