Δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων για θέσεις ειδικευμένων ιατρών στη 1η και 2η Υ.ΠΕ.

20-11-2018

Οι γιατροί οι οποίοι υπέβαλαν υποψηφιότητα για θέσεις Αναισθησιολογίας ή Παθολογικής Ανατομικής της 1ης και 2ης Υ.Πε, μπορούν να διαγράψουν, εφόσον το επιθυμούν, την ήδη υποβληθείσα αίτησή τους και να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση από σήμερα Τρίτη 20-11-2018 και ώρα 17.00 μ.μ. έως και την Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 23:59μ.μ. δηλώνοντας τα νοσοκομεία προτίμησής τους.

Και αυτό διότι λόγω τεχνικού προβλήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, το οποίο αποκαταστάθηκε στις 19-11-2018 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων), οι θέσεις της Αναισθησιολογίας με ειδική εμπειρία στην Παιδιατρική Αναισθησιολογία του Γ.Ν.Παίδων «ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και της Παθολογικής Ανατομικής με ειδική εμπειρία σε Παθολογοανατομικό τμήμα Παιδιατρικού νοσοκομείου, του Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./77848/15-10-2018 (2η ορθή επανάληψη), εμφανίζονταν ως χωριστές ειδικότητες και όχι μαζί με τις υπόλοιπες θέσεις Αναισθησιολογίας ή Παθολογοανατομικής,

Οι ιατροί που θα ακυρώσουν την υποβληθείσα αίτησή τους και θα υποβάλουν νέα, θα πρέπει να αποστείλουν εκ νέου υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν την ακύρωση της πρώτης αίτησή τους.