Υπουργείο Υγείας: Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορτής του Πάσχα

Γυναίκα με μάσκα μπροστά από βιτρίνα
20-04-2021

Σαρωτικούς ελέγχους στα καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονοπμικού ενδιαφέροντος προβλέπει εγκύκλιος του γ.γ. Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Πρεζεράκου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιβάλλεται προσοχή:

Α. Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων (πλύσιμο χερών, χρήση μάσκας, Μέσα Ατομικής Προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ κ.λ.π).

Β. Στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή. Συγκεκριμένα την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.

Γ. Στην πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και εργαζομένων κ.λ.π..

Προτεραιότητα θα δοθεί:

Στην τήρηση και πιστή εφαρμογή των διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση.

Στον ενδελεχή υγειονομικό έλεγχο για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:

  • των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των επιχειρήσεων παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος.
  • στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές, στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.
  • στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια.
  • των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα από την αυξημένη ζήτηση και τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μετάδοσης του ιού SARS COV-2 κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει καλός αερισμός των χώρων. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται και να εξασφαλίζονται τα εξής:

Περιορισμός του αριθμού των παρευρισκομένων σε κλειστούς χώρους και μείωση διάρκειας της παραμονής τους.

Φυσική απόσταση των ατόμων μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5-2 μ.

Υγιεινή των χεριών.

Προστατευτική μάσκα προσώπου.

Αναπνευστική Υγιεινή (βήχας–πτέρνισμα με κάλυψη του στόματος-μύτης με χαρτομάνδηλο ή με το χέρι στο ύψος του αγκώνα ).

Απομάκρυνση όσων έχουν συμπτώματα υποψίας λοίμωξης covid-19 και έλεγχός τους.

Kαλός αερισμός με φρέσκο αέρα για όσο τον δυνατόν περισσότερο και τακτικότερα γίνεται