Υπουργείο Υγείας: Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση για ειδικούς στην αντιμετώπιση της νόσου Covid-19

01-03-2021

Το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.), σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέπτυξαν ένα καινοτόμο εξ’ αποστάσεως ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Νεότερες επιστημονικές εξελίξεις για την αποτελεσματική κλινική διαχείριση της πανδημίας COVID-19».

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και βασικός του στόχος είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότερης και της ποιοτικότερης παροχής φροντίδας, μέσω της επικαιροποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων τους σε θέματα όπως:

  • Η διαχείριση των ασθενών σε Μονάδες Εντατικής Φροντίδας,
  • Η διαχείριση των ασθενών σε κλινικές COVID-19 και άλλες δομές,
  • Η διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων και ασθενών COVID-19 σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και κατ’ οίκον, καθώς και άλλα γενικά και πιο ειδικά θέματα.

Η πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ελεύθερη μέσω πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://covid19.cce.u oa.gr/.

Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος είναι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΕΚΠΑ).