Υπουργείο Υγείας: κέρδος σε 3 υγειονομικές περιφέρειες

26-12-2016
Εξοικονόμηση ύψους 2.273.115,28  ευρώ κατάφερε το υπουργείο Υγείας από μειώση του κόστους των μισθωμάτων για τη στέγαση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Συγκεκριμένα, με βάση οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, οι διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) προχώρησαν σε ενέργειες που αφορούν την αποδέσμευση χώρων οι οποίοι ενοικιάζονταν χωρίς να  χρησιμοποιούνται, τη μετεγκατάσταση δομών σε κτήρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου και την επαναδιαπραγμάτευση του ύψους του μισθώματος στις περιπτώσεις δομών της ΠΦΥ που κρίθηκε αναγκαίο να συνεχίσουν να υφίστανται ως έχουν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 
Πιο συγκεκριμένα, στην  1η Υγειονομική Περιφέρεια υπήρχαν 44 Μονάδες Υγείας – Τοπικά Ιατρεία σε μισθωμένα κτήρια με συνολικό μηνιαίο κόστος € 293.161,22 και ετήσιο κόστος € 3.517.934,64. Μέχρι σήμερα έχει γίνει διαπραγμάτευση σε 26 κτήρια , εκ των οποίων σε 9 έχει επιτευχθεί μείωση του ενοικίου. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί 11 μεταστεγάσεις – συγχωνεύσεις δομών ΠΦΥ. Από τις παραπάνω ενέργειες το μηνιαίο κόστος για μισθωμένα κτήρια έχει διαμορφωθεί σε € 226.846,33 και το ετήσιο κόστος σε € 2.722.155,96. Επιπροσθέτως διαμορφώθηκε σε ιδιόκτητο κτήριο στο Κ.Υ. Ραφήνας –Πικερμίου, κεντρική αποθήκη, στην οποία μεταφέρθηκαν τα υλικά από την κεντρική αποθήκη του ΙΚΑ στον Άλιμο, αποδεσμεύοντας  κτήριο το οποίο κόστιζε €45.000 το μήνα.  
 
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τη διαμόρφωση χώρων υποδοχής των υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας Αθήνας, σε ιδιόκτητα κτήρια της 1ης ΥΠΕ (Λένορμαν – Ακαδημίας 58), ενέργεια η οποία θα επιφέρει μηνιαίο όφελος € 20.500 και ετήσιο € 246.000. Εκκρεμεί ακόμα, η μεταφορά του Τοπικού Ιατρείου Αλίμου σε ιδιόκτητο κτήριο του ΕΚΑ από την οποία θα εξοικονομηθούν  € 14.653 μηνιαίως  και € 175.836  ετησίως. 
Στη 2η ΥΠΕ, στα παρακάτω ενοικιαζόμενα κτίρια  είτε καταβαλλόταν μίσθωμα ενώ δεν λειτουργούσαν ή μεταφέρθηκαν  σε ιδιόκτητα ή φθηνότερα κτίρια. ΠΕΔΥ Καλλίπολης (Πραξιτέλους 233), μηνιαίο μίσθωμα € 2.000
 
1. ΠΕΔΥ Νέου Φαλήρου (Ματρόζου 5), μηνιαίο μίσθωμα €868,56
 
2. ΠΕΔΥ Χαϊδαρίου Ακτινολογικό (Κανάρη 22), μηνιαίο μίσθωμα €800
 
3. ΠΕΔΥ Μήλου (Περιοχή Καρόδρομος), μηνιαίο μίσθωμα €852,46
 
Ενοικιαζόμενα κτήρια που δεν λειτουργούσαν ή υπολειτουργούσαν και έχουν ειδοποιηθεί οι ιδιοκτήτες τους να τα παραλάβουν: 
 
1. ΠΕΔΥ Καμινίων (Μουτσοπούλου 50), μηνιαίο μίσθωμα €4.000
 
2. ΠΕΔΥ Αγ. Ιωάννη Ρέντη (Καμπάνη 1), μηνιαίο μίσθωμα €2.500
 
3. ΠΕΔΥ Κορυδαλλού (Ταξιαρχών 34-36), σύμπτυξη σε έναν όροφο, εξοικονόμηση € 850
 
4. ΟΑΠ-ΔΕΗ (Εθν. Αντιστάσεως 31), μηνιαίο μίσθωμα € 5.845,42
 
5. ΠΕΔΥ Αιγάλεω (Ηρακλέους 32), μηνιαίο μίσθωμα € 5.404,79.
 
Η ετήσια εξοικονόμηση πόρων από τις παραπάνω ήδη υλοποιηθείσες ενέργειες φθάνει στα  € 285.979,36 και αφορά μόνο τα μισθώματα χωρίς να συνυπολογίζεται η εξοικονόμηση από τα λειτουργικά έξοδα των κτηρίων αυτών (ΔΕΚΟ, θέρμανση, συντήρηση κτλ). 
 
Ο σχεδιασμός της 2ης ΥΠΕ για το 2016 προβλέπει επίσης ανάλογες ενέργειες και για τα παρακάτω ακίνητα: 
 
1) ΠΕΔΥ Αγ. Ιεροθέου (Αινείου 12), μηνιαίο μίσθωμα € 3.300
 
2) Συστέγαση ΠΕΔΥ Ελευσίνας και Κ.Υ. Ελευσίνας, εξοικονόμηση €3.700
 
3) Συστέγαση ΠΕΔΥ Μέγαρα και Κ.Υ. Μεγάρων, εξοικονόμηση € 4.626,34 
 
4) Μεταφορά ΠΕΔΥ Πειραιά (Μπουμπουλίνας 7), και Μικροβιολογικά Εργαστήρια Πειραιά,  στον κτήριο του Οίκου Ναύτου, εξοικονόμηση €26.000 
 
5) ΠΕΔΥ Αγ. Σοφίας Ακτινολογικό , μηνιαίο μίσθωμα €1.000
 
6) ΠΕΔΥ Ταμπουρίων (Καλλέργη 265) μηνιαίο € 1.300
 
7) Μεταφορά του ΠΕΔΥ Νίκαιας (Μούγλων 21) στο ΠΕΔΥ Νίκαιας (Δορυλαίου), μηνιαίο μίσθωμα € 5.904,37
 
8) Συστέγαση ΠΕΔΥ Σαλαμίνας και Κ.Υ. Σαλαμίνας, εξοικονόμηση € 1.980
 
9) ΠΕΔΥ Αγ. Βαρβάρας ( Ελ. Βενιζέλου 27 ), μηνιαίο μίσθωμα € 1.080 
 
10)  Μεταφορά ΚΟΠ Νίκαιας (Μ. Αλεξάνδρου 56) στο Γ.Ν.Αγ. Βαρβάρας, μηνιαίο μίσθωμα € 10.144, 76 
 
Από τα παραπάνω η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται στα 708.425,64€ χωρίς να προσμετρούνται τα λειτουργικά έξοδα (ΔΕΚΟ, θέρμανση, συντήρηση κτλ). Συνολικά το ετήσιο ποσό που δαπανάται σε ενοίκια κτιρίων της 2ης ΥΠΕ ανέρχεται σε € 1.976.910,72, ενώ το ποσό που έχει ήδη εξοικονομηθεί, μαζί με το ποσό που θα εξοικονομηθεί με βάση τον ανωτέρω σχεδιασμό ανέρχεται συνολικά σε € 994.405. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μέχρι τώρα κάθε χρόνο επιβαρυνόταν ο κρατικός προϋπολογισμός, για τη στέγαση των μονάδων ΠΕΔΥ της 2ης Υ.ΠΕ. € 1.976.910,72, στο εξής το κόστος αυτό θα ανέρχεται στα € 982.505, 72  χωρίς να έχει υπολογιστεί η ελάφρυνση από τα λειτουργικά έξοδα, η οποία υπολογίζεται περίπου στο 1/3 της εκάστοτε δαπάνης ενοικίου.
 
Στην 3η ΥΠΕ, οι μονάδες που μεταφέρθηκαν ή συγχωνεύτηκαν και από τις οποίες προκύπτει εξοικονόμηση δημόσιων πόρων είναι: 
 
1/ ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης, εξοικονόμηση από δαπάνες ενοικίων € 295.732,08 ετησίως 
 
2/ ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού, εξοικονόμηση από μισθώματα κτηρίων € 45.240, 60 ετησίως.
 
3/ ΠΕΔΥ – Μονάδα Υγείας Νεάπολης, εξοικονόμηση από δαπάνες ενοικίων € 38.925,48 ετησίως.    
 
4/ ΠΕΔΥ – Μονάδες περιφέρειας, εξοικονόμηση από ενοίκια € 103.033,44 ετησίως.
 
Συνολικό ποσό εξοικονόμησης πόρων: € 482. 931,60 ετησίως.