Υπουργείο Υγείας: Νέες επικαιροποιημένες οδηγίες για τον εμβολιασμό – Παρενέργεριες και Προστασία εμβολίων

25-05-2021

Νέες επικαιροποιημένες οδηγίες για τον εμβολιασμό ένατι της Covid 19  εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Στις αναλυτικές οδηγίες περιγράφονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες των 4 εμβολίων που κυκλοφορούν και χορηγούνται στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες ανά εμβόλιο και συχνότητα είναι:

ΕΜΒΟΛΙΟ Pfizer-BioNTech (Comirnaty)

Πολύ συχνές, ήπιας/ μέτριας έντασης διάρκειας μερικών ημερών: (≥1/10)

Άλγος στη θέση ένεσης (που τείνει να χειροτερεύει  1-2 ημέρες μετά τον εμβολιασμό), οίδημα.

Κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης, αρθραλγία, μυαλγία, διάρροια.

Πυρετός (πιο συχνά μετά τη 2η δόση), ρίγη

Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)

Ερυθρότητα στη θέση ένεσης.

Nαυτία, έμετος

 Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)

Λεμφαδενοπάθεια, αϋπνία, κακουχία, κνησμός στη θέση ένεσης, πόνος στα άκρα.

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (π.χ. εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση, αγγειοοίδημα)

Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1.000)

Οξεία περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου

ΕΜΒΟΛΙΟ Moderna

Πολύ συχνές: (≥1/10)

Άλγος και διόγκωση στη θέση ένεσης

Λεμφαδενοπάθεια μασχαλιαίας χώρας

Κεφαλαλγία, κόπωση

Αρθραλγία, μυαλγία

Πυρεξία, ρίγη

Ναυτία , έμετοι

Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)

Ερύθημα, κνίδωση και εξάνθημα στη θέση ένεσης

Εξάνθημα

Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)

Κνησμός της θέσης ένεσης

Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1.000)

Διόγκωση προσώπου (επί ενθεμάτων)

Οξεία περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου.

 ΕΜΒΟΛΙΟ AstraZeneca (Vaxzevria)

Πολύ συχνές: (≥1/10)

Ευαισθησία, άλγος, θερμότητα, κνησμός, μώλωπας στη θέση ένεσης

Κεφαλαλγία, αίσθημα κακουχίας, κόπωση, ναυτία

Αρθραλγία, μυαλγία

Εμπύρετη κατάσταση, ρίγη

Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)

Ερυθρότητα, διόγκωση στη θέση ένεσης

Πυρετός ≥38 οC

Έμετος, διάρροια

Θρομβοπενία

Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)

Λεμφαδενοπάθεια

Υπεριδρωσία, κνησμός, εξάνθημα

Ζάλη, υπνηλία,

Μειωμένη όρεξη

Πολύ σπάνιες: (<1/10.000)

Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία. Σημειώνεται πως σοβαρές και πολύ σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων σε συνδυασμό με θρομβοπενία έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Αυτές περιλαμβάνουν φλεβική θρόμβωση όπως η εγκεφαλική θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων, σπλαγχνική θρόμβωση, όπως επίσης η αρτηριακή θρόμβωση.

ΕΜΒΟΛΙΟ Janssen / Johnson & Johnson

Πολύ συχνές: (≥1/10)

Κόπωση, άλγος της θέσης ένεσης

Κεφαλαλγία, ναυτία, μυαλγία

Συχνές: (≥1/100 έως <1/10)

Πυρεξία, ερύθημα και οίδημα της θέσης ένεσης, ρίγη

Αρθραλγία, βήχας

Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100)

Εξασθένιση, αίσθημα κακουχίας

Μυϊκή αδυναμία, πόνος άκρου, οσφυαλγία

Πταρμός, άλγος στοματοφάρυγγα

Τρόμος

Εξάνθημα, υπεριδρωσία

Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1000)

Υπερευαισθησία, κνίδωση

Πολύ σπάνιες: (<1/10.000)

Θρόμβωση σε συνδυασμό με θρομβοπενία. Σημειώνεται πως έχουν αναφερθεί σοβαρά και πολύ σπάνια περιστατικά θρόμβωσης σε συνδυασμό με θρομβοπενία μετά την κυκλοφορία. Αυτά περιελάμβαναν φλεβική θρόμβωση όπως θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του  εγκεφάλου, σπλαγχνική φλεβική θρόμβωση, καθώς και αρτηριακή θρόμβωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κανένα εμβόλιο δεν προσφέρει 100% προστασία ενώ δεν είναι γνωστός ο χρόνος διατήρησης των αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό.  Προστασία επιτυγχάνεται :

7 ημέρες μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου της Pfizer/BioNTech.

14 ημέρες μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου της Moderna.

15 ημέρες μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης του εμβολίου της AstraZeneca.

14 ημέρες μετά τη χορήγηση του εμβολίου της Janssen / Johnson & Johnson.