Υπουργείο Υγείας: Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο νόμου για Τεχνολόγους – Ακτινολόγους

13-09-2022

Τη σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Τεχνολόγων, Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας. Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η οποία  θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Υγείας καλεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την βελτίωση των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, μέσω της σύστασης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), και

β) η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας.