Ζητούνται γιατροί για τη στελέχωση της ιατρικής ομάδας του ΕΚΕΠΥ

28-09-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ιατρούς του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ πλην Συντονιστών Διευθυντών, να δηλώσουν επιθυμία απασχόλησης στο ΕΚΕΠΥ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι την 15-10-2018), απευθύνει το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν στο Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΚΕΠΥ, προκειμένου να στελεχωθεί η Ιατρική Ομάδα του ΕΚΕΠΥ που θα διαχειρίζεται σε 24ωρη καθημερινή βάση τις εισαγωγές και την εν γένει διαχείριση των ασθενών στις ΜΕΘ.

Για την απασχόληση στο ΕΚΕΠΥ οι ιατροί αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Επισημαίνεται ότι οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί Ε.Σ.Υ στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας του ΕΚΕΠΥ δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της οργανικής τους θέσης.

Σημειώνεται ότι υπεύθυνος για το χειρισμό του θέματος και την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Συντονισμού Λειτουργίας Νοσοκομειακών Μονάδων του ΕΚΕΠΥ.