1 εκατομ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ από ιδιωτικούς φορείς για εκκαθάριση των τιμολογίων τους

26-12-2016

Με ένα εκατ. ευρώ …χρηματοδοτούν τον ΕΟΠΥΥ οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προκειμένου να αναλάβει την εκκαθάριση των τιμολογίων τους! Την απόφαση – πρόταση ανέλαβαν οι φορείς μετά από συνεδρίαση στην οποία «ομόφωνα διαπιστώθηκε ότι οι ελεγκτικές εταιρείες εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ έχουν συστήσει ολιγοπώλιο με αποτέλεσμα να απαιτούν εξωφρενικές αμοιβές». Σύμφωνα με τους παρόχους πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι ελεγκτικές εταιρίες ζητούν ποσοστό 2,5% έως 3,1% επί του συνόλου των τιμολογίων τους όταν για τον έλεγχο των κλινικών έχουν συμφωνήσει αμοιβή που δεν ξεπερνά το 1,25%.

Όπως επισημαίνουν, το έργο του ελέγχου στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εξαντλείται στον διοικητικό έλεγχο των σφραγίδων και υπογραφών επί των τυπωμένων ηλεκτρονικών παραπεμπτικών. «Δεν είναι δυνατόν γι’ αυτή την χαμηλού εργατικού κόστους εργασία να αξιώνεται τέτοια αμοιβή!», υπογραμμίζουν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι φορείς προβαίνουν « σε δημόσια – υπό όρους – προσφορά ποσοστού 0,2% επί των υποβολών μας, συνολικού ποσού ύψους 1.000.000 ευρώ, προς τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να χρηματοδοτήσει υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του, οι οποίοι θα οφείλουν να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση εντός χρονικού διαστήματος 60 ημερών».

Η πρότασή μας -τονίζουν- έχει ως σκοπό την ενίσχυση των δομών του ΕΟΠΥΥ, την προστασία των θέσεων εργασίας των ανθρώπων που εργάζονται στις δημόσιες δομές ελέγχου και στην γρήγορη ολοκλήρωση του ελέγχου.

Και καταλήγουν: «ελπίζουμε τόσο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και το Υπουργείο Υγείας να αξιοποιήσει την προσφορά μας, προκειμένου να είναι συνεπείς στις δεσμεύσεις τους για γρήγορη εκκαθάριση αλλά και να διασφαλίσουν τις δημόσιες θέσεις εργασίας και το πρόσθετο εισόδημα που θα προκύψει για τους υπαλλήλους του οργανισμού».

Την σχετική πρόταση υπογράφουν η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ( ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ. ), η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Ε.Ι.Φ.Π.Φ.Υ.) και η Πανελλήνια Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Φυσιοθεραπευτών (Π.Ε.Ε.Φ).