1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Κατ’ Οίκον Φροντίδας Υγείας με θέμα: “e-νέα εποχή στην παροχή κατ’ οίκον Φροντίδας Υγείας»

26-12-2016

Tο 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Κατ’ Οίκον Φροντίδας Υγείας με θέμα: “e-νέα εποχή στην παροχή κατ’ οίκον Φροντίδας Υγείας» διοργανώνουν το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών και η Εισαγωγική Κατεύθυνση ‘’Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας’’ (ΔΜΥΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. To Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Σκοπός του Συμποσίου είναι να αναδείξει τις σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στο πεδίο της κατ’ οίκον φροντίδας προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης ενός συστήματος  διαχείρισης της μακροχρόνιας φροντίδας στην τοπική κοινωνία, που θεμελιώνεται πλέον και στην Ελλάδα με τον ηλεκτρονικό φάκελο κατ’ οίκον φροντίδας .  Κύρια  επιδίωξή του είναι να προάγει τα αποτελέσματα των πιο σύγχρονων ερευνών και να τα εντάξει στο εφαρμοσμένο πεδίο της διοικητικής αναδιοργάνωσης υπηρεσιών, δημιουργώντας και προσφέροντας συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές και να προτείνει νέα συστήματα προτυποποίησης ολικής ποιότητας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του συστήματος κοινωνικής φροντίδας στη χώρα μας.

Το 1ο Επιστημονικό Συμπόσιο Κατ’ Οίκον Φροντίδας Υγείας  επιχειρεί να απαντήσει στο θεμελιώδες ερώτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης της μακροχρόνιας φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή ο οποίος ενδυναμώνεται και μετουσιώνεται από αντικείμενο θεραπείας σε συλλογικό υποκείμενο φροντίδας και αυτοφροντίδας.

Οι θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην ανάλυση της τρέχουσας εμπειρίας που απορρέει από την υφιστάμενη κατάσταση, στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης της μακροχρόνιας φροντίδας και διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία μέσω των μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες πρόγραμμα του συμποσίου εδώ