15 χρόνια καθυστερούν τα χειρουργεία στο “Αγλαΐα Κυριακού”

29-12-2016

«Κλειστά» παραμένουν τα νέα χειρουργεία στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σχεδόν 15 χρόνια μετά τη δημοπράτηση του έργου! Η μελέτη για το έργο αποφασίστηκε το 1990 και η συγχρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους το 1997. Στην πρώτη φάση δημιουργήθηκε το ακτινοθεραπευτικό κέντρο Παίδων (λειτουργεί από το 2011), καθώς και τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια του νοσοκομείου (λειτουργούν από το 2004).

Η δεύτερη φάση του έργου, για την κατασκευή εργαστηρίων και νέων χειρουργείων,χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ και δημοπρατήθηκε το 2003 για να ολοκληρωθεί ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις το 2007. Από το 2008 λειτουργούν τα εργαστήρια καθώς και ο 4ος όροφος της πτέρυγας, όπου βρίσκονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Για τα νέα χειρουργεία, που εκτείνονται σε δύο ορόφους (2ο όροφο της νέας πτέρυγας με τέσσερις χειρουργικές αίθουσες και την αποστείρωση και 3ο όροφο με έξι χειρουργικές αίθουσες και μία αίθουσα εγκαυμάτων) εκκρεμούσε η προμήθεια του εξοπλισμού, καθώς και κάποιες συμπληρωματικές εργασίες.

Η αγορά του εξοπλισμού εγκρίθηκε το 2011, με κοινοτικούς πόρους από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, και ο διαγωνισμός βγήκε στον αέρα το 2012. Η παραλαβή του εξοπλισμού ολοκληρώθηκε τέλος του 2015 και τον Μάιο του 2016 τελείωσαν και οι συμπληρωματικές εργασίες στον χώρο των χειρουργείων για να ξεκινήσει η τοποθέτηση του εξοπλισμού.

Ωστόσο, ο τελικός έλεγχος της διαχειριστικής αρχής (για την έγκριση της παραλαβής των νέων χειρουργείων), εντόπισε στο χώρο αυξημένο φορτίο μικροβίων και μυκήτων, κάτι που θεωρήθηκε «φυσιολογικό» και αποδόθηκε στο μεγάλο χρονικό διάστημα που είχε περάσει από την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Αποφασίστηκε έτσι μια σειρά επισκευών (αλλαγή των ψευδοροφών στα χειρουργεία) οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο 2017.