Ζητούνται νέοι διοικητές και αναπληρωτές για νοσοκομεία του ΕΣΥ

15-05-2018

Σε ….αναζήτηση νέων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, βρίσκεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ήδη βρίσκεται στον «αέρα» πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  κάλυψη, αρχικά,  των κενών θέσεων που αφορούν σε:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής:

  1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», με αρμοδιότητα  στην  αποκεντρωμένη  οργανική  μονάδα  «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ»,  Αναπληρωτής Διοικητής
  2. Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ, με αρμοδιότητα στην οργανική μονάδα έδρας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ», Αναπληρωτής Διοικητής

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου:

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», Διοικητής

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας:

Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», Διοικητής

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης:

1.Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Αναπληρωτής Διοικητής

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος:

1.Γενικό  Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γ.Ν. – Κ.Υ.  Καρύστου-Γ.Ν.– Κ.Υ.  Κύμης,  με  αρμοδιότητα  στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΑΡΥΣΤΟΣ, Αναπληρωτής Διοικητής

  1. ΓενικόΝοσοκομείο Χαλκίδας-Γ.Ν.–Κ.Υ.  Καρύστου-Γ.Ν. –Κ.Υ.  Κύμης,  με  αρμοδιότητα  στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΥΜΗ, Αναπληρωτής Διοικητής

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδος

1.Γενικό  Νοσοκομείο  Αιτωλοακαρνανίας,  με  αρμοδιότητα  στην  οργανική  μονάδα  της  έδρας ΑΓΡΙΝΙΟ, Διοικητής

2.Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Αναπληρωτής Διοικητής-

Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν από την Επιτροπή για την επιλογή του υποψηφίου είναι τα εξής:

  1. Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική μονάδων υγείας ή άλλος συναφής τίτλος σπουδών στη διοίκηση και τα οικονομικά.
  3. Εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
  4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ που αποδεικνύεται από σπουδέςσε  Πανεπιστήμια  του  εξωτερικού,  ή  σχετικό  πιστοποιητικό  επάρκειας  τουλάχιστον επιπέδου Β2.
  5. Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα επί 5ετία τουλάχιστον, ή σχέση με τους Οργανισμούς Υγείας ως επαγγελματίας για μια 10ετία τουλάχιστον.

6.Eπαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από θέσεις που υπηρέτησε ο υποψήφιος, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώρισή του.

7.Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.

8.Προσωπικότητα και εκτίμηση δεξιοτήτων του υποψηφίου που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική  συνέντευξη και τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.

9.Κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας.

10.Ηλικία μέχρι 65 ετών.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για έως τρεις θέσεις (Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή) από τις αναφερόμενες στην παρούσα και σε έως δύο Υγειονομικές Περιφέρειες. Ο κάθε υποψήφιος θα υποβάλει αίτηση μία φορά, σε μία εκ των δύο Υγειονομικών Περιφερειών και η Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία θα υποβληθεί η αίτηση θα την διαβιβάσει στην άλλη και θα ενημερώσει σχετικά και την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν  και  ακολούθως  προσκαλεί  σε  συνέντευξη  του  υποψηφίους  οι  οποίοι  κατά  την  κρίση της, συγκεντρώνουν τα περισσότερα προσόντα. Στη συνέχεια καταρτίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης ο οποίος  περιλαμβάνει  κατ’  αύξουσα  σειρά,  διπλάσιο  αριθμό  επιλεγέντων  από  τον  αριθμό  των υφισταμένων προς πλήρωση θέσεων.