614 εκατ. ευρώ, υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις προς ΕΟΠΥΥ το α’ εξάμηνο του 19

02-09-2019

Σε τουλάχιστον 614 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ για το α΄ εξάμηνο του 2019. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού, το  συνολικό  ποσό  που  βεβαιώθηκε  για  rebate της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθε σε 250.289.066,00 €   ενώ   το   claw   back   πρώτου   εξαμήνου   2019   εκτιμάται  ότι   θα   ανέλθει   σε 357.000.000,00€ αντίστοιχα.

Επίσης,  στο  ίδιο  έγγραφο  αναφέρεται  ότι  «το  ποσό rebate για  τα  φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που χορηγούνται από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, που βεβαιώθηκε  προς  τις  φαρμακευτικές  εταιρείες  για το  πρώτο  εξάμηνο  2019  ήταν 7.632.717 €».