650 εκατ. χρωστάει το ΕΣΥ στους προμηθευτές

26-12-2016

Πρόσφατη έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), μεταξύ των Μελών του, κατέδειξε ότι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ εξακολουθούν να οφείλουν πάνω από €650 εκατ. στους προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το πρόβλημα της εξόφλησης επιτείνεται και από την παντελή αδυναμία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας να προβεί σε ορθή καταγραφή των προϊόντων. Παρά λοιπόν τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τουλάχιστον κατά 10%, το προαναφερόμενο ποσό αφορά τιμολόγια που χρονολογούνται από το 2011! Ο κύριος όγκος, περίπου 66% των οφειλών αφορά το έτος 2013, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις επιταγές της ορθής συναλλακτικής πρακτικής που το Κράτος πρώτο οφείλει να τηρεί, το χρέος αυτό είναι ήδη ληξιπρόθεσμο. Υπολογίζεται δε ότι μόνο το 15% του συνολικού χρέους των Νοσοκομείων του ΕΣΥ είναι εμπρόθεσμο, τουλάχιστον προς τα Μέλη του ΣΕΙΒ.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο ζοφερή με τον πολύπαθο ΕΟΠΥΥ ο οποίος ‘κληρονόμησε’, μόνο προς τα Μέλη του ΣΕΙΒ, χρέη €17 εκατ. από το πρώην ΙΚΑ (οφειλές μέχρι 31.12.2011) και δημιούργησε επιπλέον χρέη  άλλων  €7 εκατ., μέσα σε μόλις δύο χρόνια! Ενώ λοιπόν τον Φεβρουάριο του 2013 εξήγγειλε ρύθμιση (ΚΥΑ 9425/ΦΕΚ188), που περιελάμβανε υποχρεωτικό «κούρεμα» των οφειλών κατά 20%, τελικά δεν έχει καταφέρει να εξοφλήσει καμία οφειλή του.

Μια ακόμη ανησυχητική διαπίστωση που προκύπτει από την ίδια έρευνα, είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας παροχής υπηρεσιών Υγείας, προφανώς πληγείς από τους μηχανισμούς αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) που του  επεβλήθησαν από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και το πάγωμα των οφειλών του τελευταίου, διπλασίασε τους τελευταίους 12 μήνες τις οφειλές του προς τους προμηθευτές Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Το ΔΣ του ΣΕΙΒ σημειώνει ότι «Αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ενώ τα Νοσοκομεία διαθέτουν στα ταμεία τους τα απαραίτητα κονδύλια για την πλήρη εξόφληση των οφειλών τους, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014, δεν έχουν καταφέρει να πληρώσουν τα χρέη τους ενώ αντιθέτως δημιουργούν νέα ληξιπρόθεσμα. Η ανεξήγητη αυτή πρακτική είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί ανασταλτική για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Νοσοκομείων και άκρως επικίνδυνη για τους ασθενείς, λόγω των ελλείψεων που έχουν ήδη εμφανισθεί στην αγορά. Η Πολιτεία οφείλει  επιτέλους να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας στο θέμα της αποπληρωμής των χρεών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, πράγμα που θα εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα αγαθά Υγείας».