800 δις ετησίως στοιχίζουν τα ψυχικά νοσήματα στην Ευρώπη

26-12-2016

Σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ανέρχεται το κόστος, άμεσο και έμμεσο, για τα ψυχικά νοσήματα στην Ευρώπη. Το 60% είναι άμεσο ιατρικό και μη κόστος, ενώ το 40% έμμεσο. Στο άμεσο κόστος περιλαμβάνονται οι νοσηλείες και το φάρμακο (σε ποσοστό 3%-5% περίπου). ‘Εμμεσα κόστη θεωρούνται η αναρρωτική άδεια, η πρόωρη συνταξιοδότηση, οι συντάξεις αναπηρίας, τα κοινωνικά επιδόματα και οι απουσίες από την εργασία. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο Νίκος Μανιαδάκης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας και Διευθυντής Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΔΥ, κατά την ομιλία του στο Mental Health Conference. Όπως ανέφερε, η κατάθλιψη (4,01%) έχει μεγαλύτερο οικονομικό φορτίο από ασθένειες όπως το Ισχαιμικό Εγκεφαλικό (3,74%), η ΧΑΠ (2,88%) ή ο Σακχαρώδης Διαβήτης (2,07%).

Τα Ψυχικά Νοσήματα, είπε ο κος Μανιαδάκης είναι η 2η αιτία ζωής με αναπηρία μετά τις μυοσκελετικές παθήσεις. Επί του συνόλου των Κοινωνικών Επιδομάτων ανά χώρα, τα ψυχικά νοσήματα αντιπροσωπεύουν: 44% στη Δανία, 43%  στη Φινλανδία και Βρετανία και 37%  στη Ρουμανία.

Παρά τα παραπάνω, όπως τόνισε ο κ. Μανιαδάκης, τα ψυχικά νοσήματα φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα  και αποτελεσματικά από τα Συστήματα Υγείας.  Το 2011 μόνο το 5% (κατά μέσο όρο) των προϋπολογισμών υγείας στην Ευρώπη αφορούσε τα Ψυχιατρικά νοσήματα. Τον ίδιο χρόνο στην Ελλάδα μόλις 4,43% του συνολικού προϋπολογισμού Υγείας διατέθηκε για τα Ψυχικά Νοσήματα.

Από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, ο αναπληρωτής υπουργός κος Ανδρέας ξανθός κατά την εναρκτήρια ομιλία του, έθεσε το θέμα της ανάγκης άμεσης υλοποίησης της «τομεοποίησης» της Ψυχικής Υγείας, κάνοντας λόγο για επανασχεδιασμό δικτύων και τομέων ψυχικής υγείας στην επικράτεια. Υπογράμμισε μάλιστα την ανάγκη ενίσχυσης των κέντρων ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια και στην αποκέντρωση της ψυχικής υγείας.  Σε  κάθε γενικό νοσοκομείο είπε ο κος Ξανθός πρέπει να υπάρχει τμήμα οξέων περιστατικών, καθώς, όπως υπογράμμισε, το πρόβλημα είναι τεράστιο.Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό μόνο με εισαγγελική εντολή για νοσηλειά ψυχικά ασθενών χρειάζονται καθημερινά 52 κλίνες, ποσοστό που φτάνει περίπου το 60% των συνολικών νοσηλειών στα ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων και ψυχιατρείων.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, προανήγγειλλε την ίδρυση κινητών μονάδων ψυχικής υγείας για την περιφέρεια ενώ στα σχέδια του υπουργείου είναι να δοθεί έμφαση στην αποασυλοποίηση με δημιουργία ειδικών δομών για την κοινότητα. Eπίσης, προβλέπεται ενίσχυση των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ουσιαστικός έλεγχος των ΜΚΟ της ψυχικής υγείας, καθώς και στήριξη του θεσμού των ΚΟΙΣΠΕ ως σχήμα επαγγελματικής και κοινωνικής επανένταξης και χειραφέτησης των ψυχικά ασθενών.