Άγγιγμα: Πιο δυνατό από τις λέξεις

26-12-2016

Το άγγιγμα είναι η πρώτη αίσθηση που αποκτούμε, αλλά και το μυστικό όπλο για να συνάψουμε επιτυχημένες σχέσεις στη ζωή μας. Το ζητούμενο είναι να καταφέρουμε να μιλήσουμε και πάλι την πρώτη μας “γλώσσα”.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα ερευνών σχετικά με το άγγιγμα και τη σημασία της αφής εδώ.