Αικατερίνη Σταυριανέα: «Η φήμη μπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση»

Reputation Pharma Banner
19-11-2019

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου η Ημερίδα Reputation Pharma 2019 Εξέλιξη Φήμης Φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα»

Με αφορμή τη διεξαγωγή της Hμερίδας «Reputation Pharma 2019: Εξέλιξη Φήμης Φαρμακευτικού κλάδου στην Ελλάδα» αύριο Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 9:30 π.μ. στην Αίγλη Ζαππείου, η Επίκουρη Καθηγήτρια Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αικατερίνη Σταυριανέα, σχολιάζει πόσο σημαντική είναι η διαχείριση της φήμης και του κύρους μιας εταιρείας και πόσο πρέπει να δώσει βάση μια επιχείρηση σε αυτή.

Όπως αναφέρει, «η εταιρική φήμη επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται απέναντι σε ένα οργανισμό τα ενδιαφερόμενα μέρη (οι stakeholders), επηρεάζει, για παράδειγμα, την προσήλωση των εργαζομένων και την ικανοποίηση των καταναλωτών».

Προσθέτει μάλιστα ότι «έρευνες έχουν επισημάνει ότι η θετική φήμη ενθαρρύνει τους επενδυτές να επενδύουν σε μία εταιρεία, προσελκύει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, διατηρεί τους καταναλωτές και σχετίζεται με υψηλές αποδόσεις.

Η φήμη μπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση, ως ένα μη απτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν μπορούν να εξουδετερώσουν γρήγορα οι ανταγωνιστές, πλεονέκτημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη οικονομική απόδοση μιας επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό οι εταιρίες να προσπαθούν να αναπτύξουν και διατηρήσουν τη φήμη τους».

Αναφορικά με το αν μια αποδεδειγμένη εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί από μόνη της να προωθήσει την καλή φήμη μιας εταιρείας, η κυρία Σταυριανέα υποστηρίζει ότι «η εταιρική κοινωνική ευθύνη υπογραμμίζει την κοινωνική υπόσταση της σύγχρονης επιχείρησης και του ρόλου της ως επιχείρηση- που ενεργεί ως «ενεργός πολίτης» μέσα στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται».

Και προσθέτει ότι «δεν πρέπει βέβαια να αντιλαμβανόμαστε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μεμονωμένη πράξη ενίσχυσης κάποιας ομάδας, σκοπού ή ενέργειας για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ως κάτι ευρύτερο που συνδέεται με τον προσανατολισμό μιας επιχείρησης.

Σύμφωνα με την κυρία Σταυριανέα «η φήμη αναπτύσσεται και διατηρείται από τις πράξεις και την επικοινωνία ενός οργανισμού σε κάθε «σημείο επαφής» των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) με την εταιρεία. Επομένως, όλοι οι τομείς και οι λειτουργίες ενός οργανισμού – μέσω των ενεργειών και της επικοινωνίας μοιράζονται την ευθύνη για την προστασία της φήμης του».

Δείτε εδώ τη δήλωση του Πρόεδρου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, Ολύμπιου Παπαδημητρίου.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Πρόεδρου του PhRMA Innovation Forum, Μάκη Παπαταξιάρχη.

Δείτε εδώ τη δήλωση του Πρόεδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.

Δείτε εδώ τη δήλωση της Ιδρύτριας, Πρόεδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Focus Bari, Ξένιας Κούρτογλου.

Δείτε εδώ τη δήλωση της External Affairs Director της Roche Hellas Ξένιας Καπόρη.