Άλλο δυσλεξία, άλλο ευφυΐα…

26-12-2016

Ποια συμπτώματα χαρακτηρίζουν ένα δυσλεξικό παιδί; Ας παραθέσουμε μερικά μόνον:

Δυσκολία να εκτελεί περισσότερες από μία οδηγίες τη φορά, φτωχός γραφικός χαρακτήρας με πολλές αντιστροφές γραμμάτων και κακοσχηματισμένα γράμματα, δυσκολία να χωρίζει σε συλλαβές μεγάλες λέξεις, όπως και να βάζει πάλι τις συλλαβές στη σωστή σειρά τους, συχνές παραλείψεις συλλαβών, μπέρδεμα μεταξύ παρόμοιων ακουστικά λέξεων, δυσκολία να μάθει την προπαίδεια.

Η δυσλεξία είναι μια ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, και είναι ανεξήγητη γιατί εμφανίζεται σε παιδιά με κανονική ή και ανώτερη ευφυΐα.

Τι είναι η δυσλεξία

Η δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που εντοπίζεται στον γραπτό λόγο και αφορά ιδιαίτερα την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Φυσικά, προϋποθέτει:

 • Την απουσία οργανικού νοσήματος.
 • Φυσιολογική όραση.
 • Φυσιολογική ακοή.
 • Φυσιολογική νοημοσύνη.
 • Επαρκή εκπαιδευτικά ερεθίσματα.
 • Ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον.

Το παιδί είναι έξυπνο και γεμάτο ζωντάνια και φαντασία. Παρ’ όλα αυτά, στο σχολείο είναι «τεμπέλης και επιπόλαιος» και αδιαφορεί για τα μαθήματά του. Με λίγα λόγια, δεν παίρνει τα γράμματα. Συνήθως βιαζόμαστε να το χαρακτηρίσουμε τεμπέλικο και ότι δεν θα γίνει τίποτα σπουδαίο στη ζωή του.

Με απλά λόγια, η δυσλεξία είναι μια ανεξήγητη μαθησιακή δυσκολία στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης, και η δυσλεξία είναι ανεξήγητη γιατί εμφανίζεται σε παιδιά με κανονική ή και ανώτερη ευφυΐα. Η δυσλεξία είναι μια εγκεφαλική δυσλειτουργία που όταν διαγνωστεί έγκαιρα μπορεί να θεραπευτεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Η δυσλεξία είναι κληρονομική

Η δυσλεξία είναι κληρονομική σε ποσοστό 70-80% και υπολογίζεται ότι παρουσιάζεται στο 12-15% του πληθυσμού της Γης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η δυσλεξία δημιουργείται από τον 3ο μήνα της κύησης και ότι παρουσιάζεται περισσότερο στ’ αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, σε αναλογία 4:1.

Πότε αντιλαμβανόμαστε ότι το παιδί έχει δυσλεξία

Τη δυσλεξία την αντιλαμβανόμαστε συνήθως αφού το παιδί φοιτήσει ένα διάστημα στην Α’ Δημοτικού και εμφανίσει μια ανεξήγητη και απροσδόκητη δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης ή της γραφής, ή και των δυο. Φυσικά κάθε μικρή επιβράδυνση ή δυσκολία στην εκμάθηση των πρώτων γραμμάτων δεν σημαίνει οπωσδήποτε δυσλεξία. Μπορεί το παιδί, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζει ένα παροδικό ή μονιμότερο ψυχολογικό πρόβλημα ή ίσως να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον δάσκαλο.

Ποια είναι τα τυπικά λάθη που κάνει το παιδί λόγω της δυσλεξίας

Εάν ένα παιδί εμφανίσει έντονη δυσκολία τους πρώτους μήνες της σχολικής εκπαίδευσης ή αν κάνει κάποια από τα τυπικά λάθη, όπως παραλείψεις γραμμάτων, αντιστροφές γραμμάτων ή αριθμών ή επαναλήψεις λέξεων (το αυτοκίνητο αυτοκίνητο είναι πράσινο), ή «καθρεπτική» γραφή (σαν να τα βλέπει στον καθρέφτη) και αντιμεταθέσεις συλλαβών (παπούτσι- παποατσι), τότε θα πρέπει οι γονείς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό.

Η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας σημαίνει και θεραπεία

Η δυσλεξία, αν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να θεραπευτεί σε μεγάλο ποσοστό. Επομένως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση ή, καλύτερα, η πρόγνωση της δυσλεξίας, καθορίζει και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισής της.

Οι γονείς και οι δάσκαλοι, οι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον δυσλεξικό μαθητή μέσα και έξω από το σχολείο.

Τι ορίζει ο νόμος για τη δυσλεξία

Η πολιτεία με τη σειρά της ορίζει ότι ο δυσλεξικός έφηβος δικαιούται συμπληρωματικής βοήθειας μέσω προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας (βλ. Νόμο 1824 περί ενισχυτικής διδασκαλίας ΦΕΚ 30-12-88) και απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις, όπως ορίζει το Π.Δ. 420/30-5-78 για τις «Περιπτώσεις υποκαταστάσεως γραπτών δοκιμασιών και προφορικών».

Δυσλεξικά παιδιά: Ποια είναι;

Δεν πρέπει να συγχέεται ο δυσλεξικός μαθητής με το ειδικό παιδί που παρουσιάζει στοιχεία δυσλεξικά. Το δεύτερο μπορεί να έχει νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές βλάβες (κωφό, βαρήκοο, τυφλό), πολιτισμική αποστέρηση, εγκεφαλική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές, αλλά δεν είναι δυσλεξικό.

Ο δυσλεξικός μαθητής:

 • Εχει νοημοσύνη φυσιολογική μέχρι πολύ υψηλή, που χαρακτηρίζει όλες τις πλευρές της ανάπτυξής του.
 • Η συμπεριφορά του στο σχολείο και στο σπίτι δείχνει πως είναι πιο έξυπνος απ’ ό,τι φανερώνει η επίδοσή του στην ανάγνωση, τη γραφή και μερικές φορές την αριθμητική.
 • Είναι το «παρεξηγημένο» παιδί, που χαρακτηρίζεται συχνά οκνηρό, κουτό, τεμπέλικο, ανυπάκουο και αδιάφορο για σχολική μάθηση.
 • Είναι ο μαθητής που απογοητεύει και προβληματίζει τον δάσκαλο, τον γονιό, τον εαυτό του τον ίδιο: «Γιατί άραγε οι συμμαθητές του κατανοούν με τόση ευκολία ορισμένα μαθήματα, ενώ δεν φαίνονται πιο έξυπνοι ή πιο εργατικοί;»
 • Μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζονται στο 15-20% του σχολικού πληθυσμού.
 • 5-7% του πληθυσμού έχει δυσλεξία, όπως υπολογίζουν Βρετανοί, Γάλλοι και Σκανδιναβοί.
 • 4 αγόρια προς 1 κορίτσι.
 • Σ’ ένα δυσλεξικό άτομο μπορεί να συνυπάρχουν φωνολογικές, οπτικο-ακουστικές και οπτικο-χωρικές δυσλειτουργίες.
 • Μπορούμε να επέμβουμε εποικοδομητικά και αποτελεσματικά.
 • Πριν από οποιαδήποτε διάγνωση, είναι απαραίτητο να γίνονται λεπτομερείς εξετάσεις του ακουστικού συστήματος, του οπτικού συστήματος, του φωνολογικού και του νευρολογικού-μυϊκού συστήματος του παιδιού (ανήκουν στην αναπτυξιακή παιδιατρική).
 • Το πλέον βασικό είναι ότι τα παιδιά με δυσλεξία, συγχρόνως με την εξειδικευμένη διδασκαλία, χρειάζονται κατανόηση, συμπαράσταση και ενθάρρυνση από το σχολείο, το σπίτι και γενικά το άμεσο περιβάλλον τους.
 • Η «θεραπευτική» αγωγή τους δεν πρέπει να εστιάζεται μόνο στο ακουστικό ή μόνο στο οπτικό σύστημα ενός δυσλεξικού παιδιού. Δεν πρέπει να το βλέπουμε ως μεμονωμένη επιστήμη ή τεχνική ή μέθοδο αγωγής, που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας. Κάθε περίπτωση χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση και εξατομικευμένο πρόγραμμα και μέθοδο διδασκαλίας.
 • Συνήθως τα δυσλεξικά παιδιά παρουσιάζουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην ανάγνωση και στην ορθογραφία περισσότερο και λιγότερο, συνήθως, στα μαθηματικά (μπορεί και στα τρία).
 • Χαρακτηριστικό είναι η αστάθεια (2 φορές σωστά και η 3η λάθος στην ίδια σελίδα ή στην ίδια πρόταση). Το παιδί το διαβάζει και δεν βρίσκει το πρόβλημα. Κακογραμμένο, δυσανάγνωστο, αργό γράψιμο.

Σημάδια δυσλεξίας στην ηλικία των 5-7 ετών

 • Πρώιμα προβλήματα λόγου, δυσκολίες να προφέρει τις λέξεις σωστά, καθώς και να βάλει τις λέξεις στη σωστή σειρά.
 • Η εκμάθηση και η απομνημόνευση ομοιοκαταληξίας μπορεί να είναι δύσκολη. Επίσης, η αναγνώριση παρόμοιων λέξεων, όπως κάτι και μάτι, μπορεί ν’ αποτελέσει πρόβλημα.
 • Δυσκολία να ακούει και να ξεχωρίζει διαφορετικούς ήχους, όπως μπ, π, β, φ, δ.
 • Πρώιμα μαθησιακά προβλήματα, έλλειψη προσοχής όταν του μιλούν, έλλειψη ενδιαφέροντος ν’ ακούει ιστορίες και αποτυχία να καταλαβαίνει τις επεξηγήσεις όταν του δίνονται.
 • Έλλειψη προόδου στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις δημιουργηθείσες προσδοκίες της κανονικής ανάπτυξης σε άλλους τομείς.
 • Αν και είναι έξυπνοι σε πολλούς τομείς, βρίσκουν ακατανόητο το γεγονός ότι οι λέξεις μπορούν να διαβαστούν μόνο μ’ έναν τρόπο.
 • Φτωχός κινητικός έλεγχος, δυσκολία όταν χρησιμοποιούν ψαλίδι και κρατούν ένα μολύβι και προσπαθούν να χρωματίσουν μέσα σε καθορισμένο πλαίσιο.
 • Συχνά παρουσιάζουν καθρεπτικό γράψιμο καθώς και δυσκολία να σχηματίσουν γράμματα και να τα γράψουν βάσει μιας λογικής αλληλοδιαδοχικής σειράς. Συνεχές μπλέξιμο με τα γράμματα β, θ, δ, π, μπ, μ, ν, ο, α, σ, ζ.
 • Δυσκολία διαχωρισμού αριστερής και δεξιάς πλευράς του σώματος.
 • Δυσκολία ν’ αποφασίσουν ποιο χέρι να χρησιμοποιήσουν όταν τρώνε, ζωγραφίζουν, παίζουν, πετούν την μπάλα κ.λπ.
 • Αδεξιότητα κίνησης και έλλειψη επιδεξιότητας σε κινήσεις των χεριών (ζωγραφική ή αντιγραφή σχεδίων).
 • Δυσκολία στο να θυμούνται οδηγίες, π.χ. «Πήγαινε επάνω και φέρε μου το μπλε μου πουλόβερ μαζί μ’ ένα βιβλίο που βρίσκεται πάνω στο συρτάρι στο υπνοδωμάτιο».
 • Δυσκολία να γνωρίζουν την ώρα και την ακολουθία των ημερήσιων γεγονότων, καθώς επίσης και προσωπικές τους λεπτομέρειες, όπως τα γενέθλιά τους και η διεύθυνση του σπιτιού τους.
 • Δυσκολία στο να μετρούν. Χρησιμοποιούν συχνά τα δάχτυλά τους ή ξυλάκια.
 • Δυσκολία στο να παίζουν παιχνίδια ακολουθίας και ταιριάσματος.
 • Δυσκολία στο να δένουν τα κορδόνια τους, να κουμπώνουν τα κουμπιά τους, το φερμουάρ και με τον τρόπο που φοράνε τα ρούχα τους.
 • Εκνευρισμός και σημάδια ματαίωσης στο σπίτι και στο σχολείο, χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο.
 • Ονειροπόληση και βύθισμα στις σκέψεις τους στο σπίτι και την τάξη. Απροθυμία στο σχολείο.

Σημάδια δυσλεξίας στην ηλικία των 13-18 ετών

 

 • Συχνά ορθογραφικά λάθη.
 • Δυσκολία αντιγραφής-ανάγνωσης από τον πίνακα. Χάνουν τη σειρά και μπερδεύονται οι προτάσεις μεταξύ τους.
 • Δυσκολία στο να γράφουν εκθέσεις, διότι δυσκολεύονται να βάλουν σε σειρά τις ιδέες τους και ν’ αναπτύξουν επιχειρήματα.
 • Δυσκολία στο να κρατούν σημειώσεις, επειδή δεν καταλαβαίνουν τα κύρια σημεία και δεν μπορούν να κάνουν επιλογή λέξεων εξαιτίας των προβλημάτων ορθογραφίας.
 • Δυσκολία στην κατανόηση ερωτήσεων (στις εξετάσεις) εξαιτίας των δυσκολιών τους να ερμηνεύουν την πληροφορία.
 • Αργός ρυθμός ανάγνωσης.
 • Κουράζονται σχετικά γρήγορα και χρειάζονται κάποιο χρόνο ν’ αλλάξουν απασχόληση, ώστε να επανέλθουν κανονικά στην προηγούμενη.
 • Το επίπεδο της δουλειάς τους ποικίλλει, ανάλογα με το πώς νιώθουν, από τέλειο τη μία μέρα έως αβυσσαλέο την άλλη.
 • Χρειάζονται βοήθεια στον άστατο γραφικό τους χαρακτήρα.

Βοήθεια από την οικογένεια σε δυσλεκτικό παιδί 7-13 ετών

 • Αν ένα παιδί ηλικίας 7+ ετών έχει ακόμα πρόβλημα – δυσκολίες με την ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία ή τα μαθηματικά, ενώ είναι έξυπνο και ικανό σε άλλους τομείς όπου και αναπτύσσεται φυσιολογικά, τότε χρειάζεται βοήθεια.
 • Ελέγξτε την ακοή και την όρασή τους και, αν όλα είναι φυσιολογικά, πηγαίνετε στο σχολείο τους και συζητήστε τα προβλήματα με τον/τη δάσκαλο/α τους.
 • Ενθαρρύνετέ τους ν’ αναπτύξουν τα δικά τους ενδιαφέροντα -η κολύμβηση, τέχνη, συλλογές- ώστε να νιώθουν ότι επιτυγχάνουν σε κάτι. Αυτό θα αυξήσει την αυτοπεποίθησή τους.
 • Τα παιδιά αυτής της ηλικίας χρειάζονται μεγάλη προσοχή, χρειάζονται επίσης να τους διαβάζετε ιστορίες, να τους μιλάτε πολύ, να ακούνε και να συνεργάζονται. Αν τους δοθεί αυτή η προσοχή, θα τα βοηθήσει ν’ αποδεχτούν τη δυσκολία τους και να ζήσουν μ’ αυτήν. Μ’ αυτό τον τρόπο θα ενθαρρυνθούν ν’ αντιμετωπίσουν την απαραίτητη σκληρή δουλειά, η οποία θα τα βοηθήσει να ξεπεράσουν το ειδικό τους πρόβλημα. Θα εμψυχωθούν θετικά, πράγμα το οποίο, με τη σειρά του, θα αυξήσει την εμπιστοσύνη τους και θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν το ειδικό τους πρόβλημα.
 • Βοηθήστε τους να οργανωθούν, φτιάχνοντας τους ένα πρόγραμμα εβδομαδιαίο με τα πράγματα που κάνουν καθημερινά ή χρειάζονται, π.χ. Δευτέρα κιθάρα, Τρίτη αγγλικά κ.λπ. Σιγουρευτείτε ότι έχουν μάθει (αποστηθίσει) τις εργασίες τής κάθε ημέρας και κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες.
 • Συχνά, ο χρόνος συγκέντρωσής τους είναι περιορισμένος, γι’ αυτό είναι σημαντικό να μπορέσετε να εκτιμήσετε τον χρόνο που θα μπορέσουν να δουλέψουν εύκολα. Τελειώστε την απασχόληση μαζί τους προτού χάσουν τη συγκέντρωσή τους, έτσι ώστε να προλάβετε συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης.
 • Θυμηθείτε ότι κουράζονται εύκολα και ότι μπορεί να χρειάζονται χρόνο ύστερα από όποια μικρή απασχόληση, ώστε να επανέλθουν.
 • Μερικά δυσλεκτικά άτομα πρέπει να προσπαθούν σκληρά για να συγκεντρώνονται καλά καθώς κοιτούν τηλεόραση. Αυτό συμβαίνει επειδή, εάν δεν συγκεντρωθούν, χάνουν την πλοκή της ιστορίας εντελώς.
 • Ενθαρρύνετέ τα να διαβάζουν, αφήνοντάς τους να διαβάζουν εύκολα βιβλία και κόμικς, αλλά βοηθήστε τα ν’ αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, φέρνοντάς τους βιβλία, τα οποία έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα τυπωμένα γράμματα (κείμενο), και σταδιακά αυξήστε τα όσο βλέπετε ότι τα καταφέρνουν. Αφήστε τα να διαβάζουν τα βιβλία που τα ίδια θέλουν να διαβάσουν και όχι αυτά που εσείς θα θέλατε.
 • Διαβάστε τους δυνατά καθημερινά κάποια που θα έπρεπε να διαβάζουν, αλλά αποτυγχάνουν ή αδυνατούν. Ενθαρρύνετέ τα να παρακολουθούν το κείμενο και βάλτε τα να λένε τις λέξεις που παραλείπετε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής σας. Αυτό βοηθά την κίνηση του ματιού. Μετά, προτείνετέ τους να διαβάσουν ένα μικρό κείμενο σε κανονικά διαστήματα.
 • Θα βοηθήσει αρκετά αν απομονώνατε (κρύβατε) τη γραμμή που διαβάστηκε χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι χαρτί ή αν δείχνατε την κάθε λέξη που διαβάζουν μ’ ένα μολύβι ή με το δάχτυλο. Σε κατάλληλα διαστήματα, κάντε μια μικρή επανάληψη των γεγονότων της ιστορίας που διαβάζουν ώστε να τους βοηθήσετε να θυμηθούν τη σειρά της ιστορίας, τους χαρακτήρες που πήραν μέρος, να καταλάβουν την ιστορία και ν’ απορροφήσουν και να κρατήσουν στο μυαλό τους όσα διάβασαν.
 • Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζουν τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες του έτους και βοηθήστε τους με το αλφάβητο. Δείξτε τους πώς να χρησιμοποιούν το λεξικό.
 • Ελέγξτε ότι ξέρουν να πουν την ώρα, τόσο από το ρολόι του τοίχου με τους δείκτες όσο και από τα ηλεκτρονικά με τα ψηφία. Αν όχι, βοηθήστε τα να μάθουν την ώρα αρχίζοντας με τις «ακριβώς» και τις «και μισή», πρώτα. Συνδυάστε τους την ώρα με τη χρήση της στους σταθμούς τρένων και λεωφορείων. Σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνουν την έννοια του χρόνου.
 • Συνεχίστε να τους διδάσκετε την προπαίδεια. Αν δυσκολεύονται, βρείτε τρόπους να τους κινήσετε το ενδιαφέρον και να τους τη διδάξετε κομματιαστά. Επιμείνετε στην εκμάθηση της προπαίδειας. Είναι πολύ σημαντικό για οτιδήποτε μάθουν στη συνέχεια.
 • Συνεχίστε να παίζετε παιχνίδια με την μπάλα μαζί τους, με τα χαρτιά ή επιτραπέζια.
 • Ελέγχετε τη δυσκολία τους με το δεξί και το αριστερό. Βοηθήστε τους με κάποια συμπληρωματική βοήθεια, π.χ. γράφοντας με το δεξί χέρι, φορώντας το ρολόι στο αριστερό.
 • Η επιλογή ενός συμπληρωματικού σχολείου ή μαθήματος είναι πολύ σημαντική αν τα παιδιά εξακολουθούν να δυσκολεύονται στο σχολείο, όπου δεν δίνεται ειδική βοήθεια.
 • Μη διστάσετε να ομολογήσετε στον δάσκαλό τους ότι υπάρχει κάποια οικογενειακή ιστορία μαθησιακών δυσκολιών.
 • Πάνω απ’ όλα, θυμηθείτε ότι οι γονείς ξέρουν τα παιδιά τους καλύτερα από τους δασκάλους. Προσπαθήστε να είστε ευγενικοί αλλά και επίμονοι στις προσπάθειές σας να τους βοηθήσετε να καταλάβουν το πρόβλημα των παιδιών. Μην ξεχνάτε ότι και οι δάσκαλοι μπορεί να έχουν δυσκολίες στο να κατανοήσουν μια καινούργια κατάσταση, ειδικά αν ξέρουν λίγα γι’ αυτήν.

Βοήθεια από την οικογένεια σε δυσλεκτικό παιδί 13-18 ετών

 • Αν ακόμα χρειάζονται βοήθεια, συζητήστε το πρόβλημα μαζί τους πρώτα. Αν συμφωνούν, προχωρήστε να βρείτε βοήθεια. Αν δεν θέλουν, μην επιμείνετε, αλλά περιμένετε.
 • Συζητήστε με το σχολείο την επιλογή και το βαθμό των αντικειμένων που θα πάρουν στις εξετάσεις. Σημαντικοί παράγοντες σ’ αυτή τους την επιλογή είναι τα ενδιαφέροντά τους προς τα μαθήματα, ώστε να τονώσουν το ηθικό τους για το μέλλον. Το να πάρουν λιγότερα μαθήματα και να επιτύχουν θα είναι σαφώς προτιμότερο από το να πάρουν πολλά και να πιεστούν, πράγμα που πιθανόν θα τα οδηγήσει σε αποτυχία.
 • Ενθαρρύνετέ τα να ασχολούνται με επιτυχημένες δραστηριότητες έξω από το σχολείο, π.χ. ποδόσφαιρο, σκάκι κ.λπ. Θα βοηθήσει αν αυτές οι δραστηριότητες περιέχουν τη συνεργασία πολλών ατόμων, πράγμα που μερικοί δυσλεκτικοί βρίσκουν δύσκολο.
 • Συζητήστε τον τρόπο εξέτασής τους με τον δάσκαλό τους και την πιθανότητα να δοθεί έξτρα χρόνος. Βοηθήστε τα να κάνουν τη σωστή επιλογή επαγγέλματος, ώστε να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους.
 • Τα δυσλεκτικά άτομα συχνά φαίνεται να ωριμάζουν πιο αργά απ’ ό,τι οι φίλοι τους, γι’ αυτό χρειάζεται να τα ακούτε προσεκτικά, να τα ενθαρρύνετε και ίσως να τα πειράζετε με ευγενικό τρόπο για να τους τονώσετε το ηθικό.
 • Αυτά μπορεί να είναι πολύ δύσκολα για τους γονείς που νοιάζονται να βοηθήσουν, γιατί συχνά οι νέοι γίνονται πεισματάρηδες στο να μη δέχονται βοήθεια και, αν δεν τη θέλουν, δεν θα μπορέσει να επιδράσει θετικά πάνω τους. Γι’ αυτό, να αναφέρετε συχνά τις επιτυχίες τους και να μην απογοητεύεστε με τις αποτυχίες τους.

Η δυσλεξία χρειάζεται συμπαράσταση και κατανόηση

Η δυσλεξία είναι κληρονομική σε ποσοστό 70-80% και υπολογίζεται ότι παρουσιάζεται στο 12-15% του πληθυσμού της Γης, δημιουργείται από τον 3ο μήνα της κύησης και παρουσιάζεται περισσότερο στ’ αγόρια 
Τη δυσλεξία την αντιλαμβανόμαστε συνήθως αφού το παιδί φοιτήσει στην Α’ Δημοτικού και εμφανίσει μια ανεξήγητη και απροσδόκητη δυσκολία στην εκμάθηση της ανάγνωσης ή της γραφής, ή και των δύο 
Η συμπεριφορά του δυσλεξικού παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι δείχνει πως είναι πιο έξυπνο απ’ ό,τι φανερώνει η επίδοσή του στην ανάγνωση, τη γραφή και μερικές φορές την αριθμητική

Τα δυσλεξικά παιδιά, συγχρόνως με την εξειδικευμένη διδασκαλία, χρειάζονται κατανόηση, συμπαράσταση και ενθάρρυνση από το σχολείο, το σπίτι και γενικά το άμεσο περιβάλλον τους.

Μαρινέλλα Τσουκαλά  Μ.Α.,

CCC- SLP Speech-Language-Voice Pathologist,

μέλος της ASHA

www.legein.gr