Αμφιβολίες για τη μαστογραφία

26-12-2016

Νέες αμφιβολίες για τη διαγνωστική αξία της μαστογραφίας γεννά μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που πραγματοποιήθηκε επί του αντικειμένου, με τη συμμετοχή 90.000 γυναικών και διάρκεια 25 ετών. Οι ερευνητές που εκπόνησαν τη μελέτη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο του μαστού και άλλα αίτια ήταν τα ίδια για τις γυναίκες που υποβάλλονταν σε τακτική μαστογραφία και γι’ αυτές που δεν εξετάζονταν.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.