Αναδιάταξη των υγειονομικών περιφερειών προβλέπει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου υγείας

04-09-2018

Νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας ετοιμάζει το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, το νομοσχέδιο θα εισαχθεί στη Βουλή εντός του φθινοπώρου και προβλέπει – μεταξύ άλλων – οριακή αναδιάταξη στις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Σήμερα υπάρχουν 7 ΥΠΕ και το σχέδιο νόμου προβλέπει το «σπάσιμο» σε δύο μίας από τις μεγαλύτερες υγειονομικές περιφέρειες. Παράλληλα, προβλέπει νέους οργανισμούς τόσο για τις υγειονομικές περιφέρειες όσο και για τα νοσοκομεία καθώς και τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Ειδικά για τα νοσοκομεία, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αλλαγές μεταξύ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων και «αποσυνδέσεις» σε νοσοκομεία που έγιναν την προηγούμενη περίοδο, και – σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας – δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την ιατρική εκπαίδευση, τα ιατρικά συνέδρια, τον ρόλο των επιστημονικών εταιρειών κάθε ειδικότητας (μείωση του αριθμού των επιστημονικών εταιρειών), με στόχο την εξυγίανση του συστήματος.