Ανανέωση της θητείας του διοικητή του ΕΚΕΠΥ με απόφαση Ξανθού

10-10-2017

Ενισχύει το επιτελείο του ο υπουργός Υγείας σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς. Με απόφασή του ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αποφάσισε «την ανάθεση καθηκόντων από 07.09.2017 στον Αλεξανδρή Αλέξανδρο, Συνταξιούχο Δημοσίου, πρώην Πρέσβη επί Τιμή σε θέση άμισθου Ειδικού Συμβούλου, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, σε θέματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».
Με άλλη απόφασή του κ. Ξανθός προχώρησε στην ανανέωση της θητείας του διοικητή του ΕΚΕΠΥ κ. Παπαευσταθίου. Όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόφαση, «ορίζουμε ως Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) τον Νικόλαο Παπαευσταθίου του Παναγιώτη, πτυχιούχο τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, , πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με τριετή θητεία».
Σημειώνεται ότι το ύψος των αποδοχών του παραπάνω Διοικητή ισούται με τις αποδοχές του Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.