Ανδρ. Ξανθός: Αυτές, είναι οι προτεραιότητες μας στην Υγεία

26-12-2016

Μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Ψυχική Υγεία ανακοίνωσε από την Βουλή ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός. Παραδέχτηκε ότι «η καθημερινότητα του Συστήματος Υγείας δεν βελτιώθηκε, αντίθετα σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε επιδείνωση των διαχρονικών προβλημάτων του ( υποστελέχωση-χρέη-ελλείψεις υλικών-αναμονές στα ΤΕΠ , Εξωτερικά Ιατρεία , Χειρουργεία κλπ)». 

Μάλιστα …ενοχοποίησε «τα εκρηκτικά προβλήματα του Συστήματος Υγείας», «το δημοσιονομικό πλαίσιο που προέκυψε με τη συμφωνία και συντηρεί τη λιτότητα» αλλά κυρίως τις «αντιστάσεις ενός ολόκληρου συστήματος συμφερόντων που συντηρούνταν από τις διαχρονικές  παθογένειες και τις στρεβλώσεις της δημόσιας περίθαλψης , από το κλίμα ανοχής στην προκλητή ζήτηση, τη σπατάλη , τη διαφθορά και την εκμετάλλευση του αρρώστου , που διαχρονικά αποτελεί  δομικό στοιχείο του ΕΣΥ και μηχανισμό πολιτικής συναλλαγής και συγκάλυψης ευθυνών». 

Ο κ. Ξανθός κωδικοποιώντας τις άμεσες προτεραιότητες του ανακοίνωσε: 

  • άμεση αύξηση του ορίου δαπανών κατά 150 εκ. ευρώ και
  • επιτάχυνση των διαδικασιών για μια πρώτη αισθητή «ένεση»  ανθρώπινου δυναμικού στο γερασμένο και κουρασμένο σύστημα Υγείας.
  • υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων, με ειδικό βιβλιάριο και κάρτα υγείας που θα διασφαλίζει αξιόπιστη ιατρική παρακολούθηση, εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, νοσηλεία και υγειονομικές παροχές .
  • Εξασφάλιση των απαραίτητων ισοδύναμων μέτρων για το 5ευρω , που αποτελεί ένα απαράδεκτο «εισιτήριο πρόσβασης» στο ΕΣΥ. 

Παράλληλα, ανακοίνωσε: 

Την ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ( ΠΦΥ) σε όλη τη χώρα που θα βασίζεται  στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου , στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης και στην διεπιστημονική ομάδα υγείας .  Οι γιατροί και οι υπόλοιποι επαγγελματίες υγείας της ΠΦΥ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με βάση συμβόλαιο καθηκόντων και υποχρεώσεων, η εξέλιξη και παραμονή τους στο Εθνικό Δίκτυο ΠΦΥ κρίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς  δείκτες καλής πρακτικής και αποτελεσματικής φροντίδας των πολιτών.  Σε 1η φάση το δίκτυο της ΠΦΥ θα αναπτυχθεί σταδιακά  σε 3-4 αστικές περιοχές της χώρας , σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Δημοτικά Ιατρεία, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ ) και με τη συνδρομή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων .

 Λειτουργική αναβάθμιση και μετασχηματισμός των σημερινών δομών του ΠΕΔΥ στην κατεύθυνση «δευτεροβάθμιων» μονάδων αναφοράς ΠΦΥ ( Αστικά Κέντρα Υγείας)  με εξειδικευμένες κλινικές και εργαστηριακές υπηρεσίες , με βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών.

 Αναδιοργάνωση των δημόσιων νοσοκομείων με : 1. Δημιουργία αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ) – θέσπιση της εξειδίκευσης στην Επείγουσα Ιατρική- διασύνδεση ΤΕΠ-ΕΚΑΒ.  2. Αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος των ραντεβού και  της λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων , διαφανής λίστα χειρουργείου και διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ  με στόχο  την ισότιμη , έγκαιρη  και  χωρίς συναλλαγές εξυπηρέτηση  των ασθενών 3. Διασφάλιση της λειτουργίας όλων των τμημάτων και κλινικών του ΕΣΥ και ειδικά των ΜΕΘ που χρειάζονται άμεση ενίσχυση  για την ανάπτυξη κενών κλινών , αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα γρήγορης στελέχωσής τους με γιατρούς και νοσηλευτές. 4. Αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας των νοσοκομείων  5. Γραφεία δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία ικανά να παίζουν το ρόλο του «Συνήγορου του Ασθενή» 6. Προώθηση μορφών κοινωνικής οικονομίας στον τομέα των υποστηρικτικών υπηρεσιών των νοσοκομείων 7. Αυστηροποίηση και εκσυγχρονισμός του Πειθαρχικού Συστήματος για την αντιμετώπιση των φαινομένων ανομίας, διαπλοκής και διαφθοράς στην Υγεία  και την  εδραίωση ενός άλλου εργασιακού και κοινωνικού ήθους στο ΕΣΥ .

 Ολοκλήρωση της  ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού του ασύλου και της ανάπτυξης τομεοποιημένων, πρωτοβάθμιων και κοινοτικών υπηρεσιών  ψυχικής υγείας ,  με σεβασμό των  δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών. Προώθηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας με βάση το κοινοτικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών και την ανάπτυξη δικτύων, διασύνδεσή της με την ΠΦΥ, ανάπτυξη τμημάτων οξέων ψυχιατρικών περιστατικών στα Γενικά Νοσοκομεία, αξιολόγηση όλων των μονάδων ψυχικής υγείας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου , περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου.

 Στον τομέα των εξαρτήσεων, έμφαση σε όλο το φάσμα  της αντιμετώπισης τους , στην πρόληψη, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, καθώς και στη μείωση της βλάβης και την προστασία της δημόσιας υγείας. Προτεραιότητα στην αναχαίτιση της αυξητικής τάσης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών που παρατηρείται στον νεανικό πληθυσμό, στην κατάρτισης και υλοποίηση  συνολικής στρατηγικής με ενιαία επιστημονική εποπτεία και συντονισμό των επιμέρους δράσεων. Εξάλειψη της λίστας αναμονής για ένταξη στα προγράμματα υποκατάστασης μέσω της δημιουργίας Μονάδων Άμεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ, που θα μπορούν να υποδεχτούν και να υποστηρίζουν όλους τους χρήστες ουσιών σε πρώτο επίπεδο. 

 Αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών  για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων με τη Δημόσια Υγεία φορέων . Αυτό το Σύστημα Ψηφιακής Δημόσιας Υγείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα υποσυστήματα : Ελέγχου Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων, Διαχείρισης Νοσοκομειακών Αποβλήτων,  Παρακολούθησης της Υγείας του Γενικού Πληθυσμού, Εθνικού Εμβολιασμού και Ενημέρωσης Πολιτών. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα θέματα δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο- διατομεακή συνεργασία με τους φορείς των τοπικών κοινωνιών και συντονισμένες προληπτικές δράσεις στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας ( εργασία, εισόδημα, διατροφή, κατοικία, ύδρευση, αποχέτευση , θέρμανση , υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς , περιβαλλοντική προστασία, οδική ασφάλεια κλπ).  Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στην Υγεία ( ΠΟΥ, ΟΗΕ κλπ) και ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στις δράσεις ηλεκτρονικής υγείας ( e-health) της ΕΕ.

 Διαφανής διακυβέρνηση του Συστήματος Υγείας μέσω σύγχρονης και  αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Διασφάλιση της δημοκρατικής λειτουργίας, της διαφάνειας  και της δημόσιας λογοδοσίας των Διοικήσεων των  νοσοκομείων , με θεσμούς συμμετοχής και ελέγχου από τους ασθενείς και τις τοπικές κοινωνίες. Άμεση αξιολόγηση των σημερινών Διοικητών και αντικατάσταση όσων κριθούν ανεπαρκείς . 

 Ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη για το δημοκρατικό προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας και τη δίκαιη , δηλαδή με βάση τις πραγματικές ανάγκες, κατανομή των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

 Δημιουργία αυτόνομου Κέντρου Γνώσης και Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας ( ΗΤΑ) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των φαρμάκων , των υλικών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 Αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της ιατρικής εκπαίδευσης ,  των ιατρικών ειδικοτήτων και των λοιπών υγειονομικών επαγγελμάτων , με επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΚΕΣΥ. 

 Αναχρηματοδότηση της δημόσιας περίθαλψης και σταδιακή σύγκλιση των δημόσιων δαπανών υγείας (ως ποσοστό του ΑΕΠ) με το  μέσο όρο της ΕΕ .

 Συγκρότηση της Επιτροπής  Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ , ενίσχυση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της για τη βελτίωση των οικονομικών όρων συνεργασίας με τους παρόχους , τη φαρμακευτική βιομηχανία και άλλους προμηθευτές υπηρεσιών.

 Ανασυγκρότηση του ΕΟΠΥΥ ,  αναθεώρηση  των συμβάσεων με τους ιδιώτες παρόχους σε όλα τα επίπεδα, ώστε να αντιμετωπιστεί καίρια το ζήτημα της προκλητής ζήτησης και της κατασπατάλησης δημόσιων πόρων, καθώς και άνοιγμα των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ στους νέους γιατρούς συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό. Άμεση αναθεώρηση του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ και του συστήματος των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG’s) με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση πόρων και την βέλτιστη κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.

 Καθορισμός κλειστού προϋπολογισμού για τα πολύ ακριβά καινοτόμα φάρμακα ( ΦΥΚ) και διαπραγμάτευση τιμών με βάση το αποδεδειγμένο θεραπευτικό όφελος.

 Ανατιμολόγηση εργαστηριακών εξετάσεων σε συνδυασμό με κλιμακωτές εκπτώσεις ( rebate) με βάση τον όγκο, καθώς και με  κατευθυντήριες διαγνωστικές οδηγίες και real time έλεγχο των παραπεμπτικών .

 Ενσωμάτωση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης, της σπατάλης και της διαφθοράς.

 Αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και ταυτόχρονη χρήση νέων εργαλείων ελέγχου της συνταγογράφησης και του κόστους .  Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν η  Επιτροπή  Διαπραγμάτευση  του ΕΟΠΥΥ που πρέπει γρήγορα να συγκροτηθεί , καθώς και η  Επιτροπή  Ελέγχου της Φαρμακευτικής  Δαπάνης υπό τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου , που  έχει προχωρήσει ήδη στην ενσωμάτωση περισσότερων  θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις και πολιτικές που θα προάγουν την παραγωγική προοπτική και την ανάπτυξη στον κλάδο του φαρμάκου  , την βασική και την κλινική έρευνα, και τις αντίστοιχες επενδύσεις. Αποτελεσματικός έλεγχος στην έγκριση και διακίνηση των φαρμακευτικών προϊόντων  (ενίσχυση  του ΕΟΦ και του  ΙΦΕΤ  με  εξειδικευμένο προσωπικό, διασφάλιση της δυνατότητας να γίνει η Ελλάδα χώρα αναφοράς για την έγκριση νέων φαρμάκων σε όλη την ΕΕ ) .

 Διάφανη και ξεκάθαρη τιμολογιακή πολιτική , δίκαιο σύστημα εκπτώσεων ( rebates) , μητρώα ασθενειών( registries) με τελικό στόχο τον εξορθολογισμό της  φαρμακευτικής  δαπάνης και την προστασία της δημόσιας υγείας. . Αποτελεσματική πολιτική αποζημίωσης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στην απαραίτητη για αυτούς φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και να αξιοποιούνται με ορθολογικό τρόπο τα χρήματα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων .

 Μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων με κοινωνικά και νοσολογικά κριτήρια.  Διασφάλιση της ασφαλούς και επαρκούς διάθεσης φαρμάκων σε όλη τη χώρα μέσα από το δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων .

 Ενισχυμένους ελέγχους σε εγκριτικές και μετεγκριτικές διαδικασίες , έλεγχο συνταγογράφησης , συστηματικές διαπραγματεύσεις  για την αποζημίωση , κίνητρα διείσδυσης γενοσήμων στην αγορά , δίκαια rebates κλπ.