Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανακοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων

26-12-2016

Διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από το στόχο του κλειστού προϋπολογισμού των δαπανών για τις εργαστηριακές εξετάσεις, λόγω μειωμένης ζήτησης, θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Σωτήρης Μπερσίμης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας εργαστηριακών ιατρών Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.  καθώς και εκπροσώπων  των πρωτοβάθμιων σωματίων. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπερσίμης πρότεινε εκ νέου συνάντηση στις αρχές Μαρτίου προκειμένου να γίνει εκτίμηση των συνολικών απαιτήσεων των εργαστηριακών ιατρών για το μήνα Ιανουάριο και εξέφρασε την πρόθεση διορθωτικών κινήσεων. Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση των αιτημάτων των εργαστηριακών ιατρών που ήδη θεσμοθετήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν διοικητικά καθώς και εκείνων που έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση τους.  

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η διοίκηση του Οργανισμού: 

  Παρουσίασε, στους εκπροσώπους της ομοσπονδίας εργαστηριακών ιατρών,τις προτάσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, προς το Υπουργείο Υγείας για τον εξορθολογισμό της συνταγογράφησης.  

  Επεσήμανε ότι προωθείται η διαδικασία αποπληρωμής των παρόχων για το 2013, με μια  σειρά από μέτρα που στόχο έχουν την ολοκλήρωση των ελέγχων. 

  Εισηγήθηκε την δημιουργία ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ομοσπονδίας για την παρακολούθηση των ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης. 

  Επικρότησε την απόφαση των εκπροσώπων των εργαστηριακών ιατρών να προχωρήσουν σε μελέτη κοστολόγησης των διαγνωστικών εξετάσεων