Ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση ειδικότητας στη μικροβιολογία

26-12-2016

Με τροποποίηση  του προεδρικού διατάγματος διευκολύνονται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση ειδικότητας στη μικροβιολογία. Να σημειωθεί, ότι υπάρχει έλλειμμα για τις συγκεκριμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους, καθώς ο αριθμός των μικροβιολόγων δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας.

Μάλιστα όσοι μικροβιολόγοι μέσω μεταβατικών διατάξεων ,απέκτησαν εξειδίκευση δεν υπηρετούν πλέον στο ΕΣΥ, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία μας, να έχουν μείνει από μικροβιολόγους.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας κο Μπέζα, η τροποποίηση του διατάγματος δίνει τη δυνατότητα  πλέον στους ενδιαφερόμενους γιατρούς να αποκτήσουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στη μικροβιολογία,  εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Έτσι οι ειδικευμένοι βιοπαθολόγοι (πρώην μικροβιολόγοι), θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις απαραίτητες εξετάσεις για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου εξειδίκευσης.