Από τα ιατρεία των νοσοκομείων και τα Κέντρα Υγείας τα πιστοποιητικά υγείας για τα σχολεία

26-12-2016

Πιο απλή γίνεται η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών υγείας για την εγγραφή των μαθητών στις δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με την πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου να αποστείλει εγκύκλιο προς όλες τις υγειονομικές περιφέρειες για άμεση συγκρότηση κλιμακίων γιατρών με ειδικότητες οδοντιάτρων καρδιολόγων οφθαλμίατρων και παιδιάτρων κατά περίπτωση με σκοπό την εξυπηρέτηση των προσερχόμενων γιατρών στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων καθώς και στα Κέντρα Υγείας.

Τα κλιμάκια αυτά θα συγκροτηθούν το Σεπτέμβριο του 2012 με προοπτική εφαρμογής της διαδικασίας αυτής για τις εγγραφές των μαθητών στα προσεχή έτη.

Η εν λόγω ενέργεια αποσκοπεί στην απλοποίηση έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού για τους μαθητές, διευκολύνοντας τους οικονομικά ασθενέστερους γονείς και αποσυμφορώντας τις υπηρεσίες Υγείας.