Αποκλείονται οι μη μετακλητοί γενικοί επιθεωρητές από τη νεοσύστατη Αρχή Διαφάνειας

03-10-2019

Για πρωτοφανή αποκλεισμό των μη μετακλητών γενικών επιθεωρητών από τη νεοσύστατη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, κάνει λόγο ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης σε ερώτησή του προς τον υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη.

Όπως αναφέρει, με το Ν.4622/2019 συστήνεται στο άρθρο 82 η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δημοσίων οργανισμών και την πρόληψη, αποτροπή, εντοπισμό και αντιμετώπιση των φαινομένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στους φορείς αυτούς.

Στη νεοσύστατη αρχή μεταφέρονται (ως αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις) η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών.

Με μια σειρά από άρθρα καθορίζονται οι αρμοδιότητες της αρχής, ο οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός της, ο τρόπος επιλογής του συμβουλίου διοίκησης και του διοικητή, θέματα στελέχωσης, καθώς και θέματα οργανωτικής διάρθρωσης της αρχής με τη σύσταση 3 γενικών διευθύνσεων, 2 διευθύνσεων, 2 γραφείων και μίας μονάδας επιθεωρήσεων και ελέγχων.

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 118 ρυθμίζονται μια σειρά από θέματα που αφορούν στον ορισμό προσωρινής διοίκησης και διοικητή, την επιλογή των γενικών διευθυντών καθώς και θέματα προσωπικού που μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους καταργούμενους οργανισμούς και δομές του άρθρου 86 του Σ/Ν.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 118, το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στους υπό κατάργηση οργανισμούς, αποσπάται αυτοδίκαια στη νεοσύστατη αρχή για το υπόλοιπο του χρόνου της απόσπασής του. Ειδικότερα, οι ειδικοί επιθεωρητές, οι προϊστάμενοι επιθεωρητές, οι επιθεωρητές-ελεγκτές και οι βοηθοί επιθεωρητές-ελεγκτές αποσπώνται ως επιθεωρητές-ελεγκτές.

«Ενώ λοιπόν λαμβάνεται πρόνοια για το σύνολο του προσωπικού που υπηρετούσε με απόσπαση, το οποίο μεταφέρεται στη νεοσύστατη αρχή σε ομοιόβαθμη θέση με αυτή που υπηρετούσαν στις καταργούμενες αρχές, δε συμβαίνει το ίδιο και για τους γενικούς επιθεωρητές, οι οποίοι υπηρετούσαν στη θέση αυτή με απόσπαση τονίζει ο κ. Κατρίνης υπογραμμίζοντας ότι «αυτό έχει ως αποτέλεσμα, γενικοί επιθεωρητές να μη μεταφέρονται στη νεοσύστατη αρχή σε ομοιόβαθμη θέση, αλλά να υποβαθμίζονται σημαντικά, επιστρέφοντας στην οργανική τους θέση ως απλοί υπάλληλοι. Αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση, ενώ η παρ.7 απλά προβλέπει την λήξη των τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης των καταργούμενων φορέων».

Ο κ. Κατρίνης σημειώνει ότι «η παράκαμψη των γενικών επιθεωρητών, ιδιαίτερα όσων υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές ως δημόσιοι υπάλληλοι, αποτελεί μια πρωτοφανή αδικία εις βάρος στελεχών με σημαντικά τυπικά προσόντα και υψηλό αίσθημα διοικητικής ευθύνης» και ερωτά τον υπουργό εάν «σκοπεύει να αναθεωρήσει την απόφασή του και να αποκαταστήσει τους γενικούς επιθεωρητές-δημοσίους υπαλλήλους των οργανισμών που συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ομοιόβαθμη θέση».