Ασφυκτικές οι πιέσεις στο μνημόνιο για περαιτέρω μέτρα στην Υγεία

26-12-2016

Σημαντικές είναι οι αναφορές στο επικαιροποιημένο μνημόνιο σχετικά με τον τομέα της υγείας, με τους δανειστές μας από τη μια να διαπιστώνουν κάποιες ικανοποιητικές  ολοκληρωμένες δράσεις και από την άλλη σημαντικές καθυστερήσεις θέτοντας πιεστικά dead lines. Σημειώνεται πως στο κείμενο της Κομισιόν γίνεται σαφής αναφορά πως το θέμα με το περιθώριο κέρδους για τους φαρμακοποιούς δεν έχει τελειώσει, πως είναι υπό παρακολούθηση και πως μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω μέτρα για μείωση το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2014!

Κατά τα λοιπά, το μνημόνιο  επιμένει στην ανάγκη διείσδυσης των γενοσήμων στο 60% μέχρι το τέλος του έτους και σ αυτό θεωρεί πολύ σημαντική την τιμολόγηση 800 νέων γενοσήμων και διαπιστώνει επίσης πως τα δημόσια νοσοκομεία ξεπέρασαν φέτος το στόχο για χρήση γενοσήμων στο 50% στο σύνολο των φαρμάκων

Επίσης σημειώνεται πως θα πρέπει το κόστος των νοσοκομείων να περιοριστεί περαιτέρω κατά 5% μέχρι το τέλος του 2013 και ότι θα πρέπει να υπάρξει μείωση κατά 10% στους νοσοκομειακούς γιατρούς .

Σχετικά με τα OTC θεωρεί πως είναι υπέρ του ανταγωνισμού η απελευθέρωση του περιθωρίου κέρδους και βλέπει θετικά το μερικό άνοιγμα της αγοράς (πχ οι βιταμίνες στα σούπερ μάρκετ)

Για τα ΚΕΝ στα οποία αποδίδει μεγάλη σημασία όσον αφορά στον περιορισμό του κόστους η Κομισιόν δίνει περιθώριο μέχρι τον Οκτώβριο για τη δημιουργία του Ινστιτούτου Διαχείρισης ΚΕΝ. 

Ακόμη για την υπέρβαση στον ΕΟΠΥΥ όπου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα χρέη των 1,9 δισ. ευρώ που κουβαλάει ο φορέας (1,6 δισ. περσινά και 300 εκατ ευρώ από το 2011) σημειώνει πως το μέτρο του clawback είναι καλό καθώς απεδείχθη αποτελεσματικό στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Για την νοσοκομειακές δαπάνες αυτές θα πρέπει να ελέγχονται κεντρικά (σε φάρμακα και εξοπλισμό) κατά 45% από την ΕΠΥ το 2014 και το ποσοστό αυτό θα πρέπει να φτάσει στο 60% το 2015, από 25% που είναι σήμερα.