Αυτό είναι το νέα Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ

30-09-2019

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο μετέχει για πρώτη φορά και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για τον κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, με αναπληρωτή του, τον κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας.

Τα υπόλοιπα νέα μέλη είναι:

– Βασιλική Φακουκάκη, προϊσταμένη της Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Υγείας, τακτικό μέλος.

– Σταύρος Κουράκος, ιατρός, τακτικό μέλος.

– Μαρία Γεωργίου, υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών, τακτικό μέλος.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη ορίζεται Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού ενώ Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, παραμένει ο Βασίλης Πλαγιανάκος.