Αυξήσεις μισθών, έκαναν 8 στις 10 εταιρείες στο φαρμακευτικό κλάδο

26-12-2016

Περισσότερες από 8 στις 10 εταιρίες στον φαρμακευτικό και αγροχημικό κλάδο προχώρησαν σε αυξήσεις μισθών των εργαζομένων τους, δίνοντάς τους όμως μόλις αύξηση 1% κατά μέσο όσο! Αντίστοιχες αυξήσεις προβλέπονται και για το 2015 από 2 στις 3 εταιρίες. 

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από Έρευνα Αποδοχών και Παροχών για το Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο για το 2014, που διεξήγαγε η KPMG σε συνεργασία με ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής αγοράς. 

Γενικοί Διευθυντές, Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα στελέχη που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποιούν την έρευνα για τη διαμόρφωση πολιτικής αποδοχών και παροχών για τους εργαζομένους τους, για την αντικειμενική αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αποδοχών και παροχών, καθώς και για τον καθορισμό των ετήσιων αυξήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, η  έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 131 γενικές και 36 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 25 εταιρειών και περισσότερων από 3 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Στην έρευνα, εκτός από θέσεις φαρμακευτικού κλάδου, περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες θέσεις από εταιρείες με αγροχημικά (AGRO), μη συνταγογραφούμενα (ΟTC) προϊόντα καθώς και ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα (MD). 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

Το 82% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2014 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,0% (διάμεσος). 

Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2015, το 14% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 23% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (63%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 1,5% (διάμεσος). 

Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων τους για το 2014, και επίσης καμία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2015. 

Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013 ανήλθε στο 23% των ετήσιων βασικών αποδοχών, αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2013 για τα αποτελέσματα του 2012.  

Μπορείτε να δείτε ενδεικτικά αποτελέσματα της Έρευνας για αποδοχές και παροχές Μεσαίων Στελεχών (Managers) εδώ.