Χαράλαμπος Καραθάνος: Τι αλλάζει στο φάρμακο

21-10-2022

Ο ειδικός σύμβουλος του υπουργού Υγείας, Χαράλαμπος Καραθάνος, αναλύει τις παρεμβάσεις και την κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας στη φαρμακευτκή πολιτική.

Οι συμπληγάδες της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και η υπέρτατη δοκιμασία που πέρασε το σύστημα υγείας, αλλά και ολόκληρη η χώρα εξαιτίας της πανδημίας, ωρίμασαν τις συνθήκες για να βρεθούμε στο επόμενο στάδιο ενός σχεδιασμού με μοντέρνα χαρακτηριστικά και βασική επιδίωξη την επίλυση χρόνιων προβλημάτων στον χώρο της φαρμακευτικής πολιτικής.

Όλη αυτή η προσπάθεια επιτεύχθηκε μέσα σε συνθήκες δυσχέρειας, καθώς η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) τα δυόμισι χρόνια της πανδημίας ήταν ασφυκτική. Ωστόσο, το ΕΣΥ κατάφερε να ανταποκριθεί, παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης σε όλους τους πολίτες.

Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων σύγχρονων κλινών ΜΕΘ στα νοσοκομεία της χώρας, η ψηφιακή μεταρρύθμιση των υπηρεσιών υγείας, όπως η χρήση της άυλης συνταγογράφησης, η ανάπτυξη των εμβολίων και των φαρμάκων κατά της COVID-19 με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, αποτελούν την παρακαταθήκη του συστήματος υγείας.

Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια επανεκκίνηση σε όλα τα υγειονομικά σύστημα –και στο εθνικό μας σύστημα– εξαιτίας της πανδημίας, προκάλεσε ένα σοκ και μας έκανε να αναζητήσουμε μια νέα προσέγγιση. Εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις για μια νέα στρατηγική, πιο ανθρωποκεντρική. Όσοι παλεύουν καθημερινά για μια σύγχρονη και αξιοπρεπή Υγεία στη χώρα, γνωρίζουν ότι η ανθεκτικότητα του ΕΣΥ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, της επαρκούς χρηματοδότησης, της συγκράτησης των δαπανών, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

Προτεραιότητες

Το Υπουργείο Υγείας με τις πρόσφατες παρεμβάσεις του στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής, επιδιώκει να καταστήσει δημοσιονομικά ανεξάρτητο το ΕΣΥ και να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στη συνεχώς εντεινόμενη ζήτηση σε υπηρεσίες, αλλά και στα αυξημένα κόστη των νέων θεραπειών και καινοτόμων φαρμάκων, καθώς και να είναι προετοιμασμένο απέναντι σε κάθε μελλοντική κρίση.

Προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας είναι η έγκαιρη, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση όλων των πολιτών στις αναγκαίες θεραπείες, φάρμακα και υπηρεσίες υγείας. Η πολιτική μας στο φάρμακο χαράσσεται βάσει της αρχής ότι όλα γίνονται με διαφάνεια και με επίκεντρο τον ασθενή.

Με τις παρεμβάσεις μας στη φαρμακευτική πολιτική, νομοθετήθηκε για πρώτη φορά η ρήτρα συνυπαιτιότητας, ενισχύθηκαν οι διαδικασίες της διαπραγμάτευσης των τιμών φαρμάκων και, με τη χρήση μηχανισμών ελέγχου της συνταγογράφησης, όπως η ψηφιοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η εισαγωγή φίλτρων στη συνταγογράφηση των γιατρών, η δημιουργία μητρώων ασθενών, η θέσπιση κλειστών προϋπολογισμών σε κατηγορίες φαρμάκων με μεγάλη δαπάνη, σε συνδυασμό με μηχανισμούς όπως η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας –που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης– αποτελούν τα εργαλεία μας και τη βάση για τα διαρθρωτικά μέτρα του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης.

Η ωρίμανση αυτού του σχεδιασμού θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του ψηφιακού φακέλου ασθενή, έργο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, μαζί με άλλα έργα που αφορούν την ψηφιακή μεταρρύθμιση του τομέα Υγείας, καθώς και έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των νοσοκομείων.

Το μέλλον της πολιτικής φαρμάκου θα έχει να αντιμετωπίσει τα επόμενα έτη την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών, ιδιαίτερα ακριβών βιοφαρμακευτικών προϊόντων προσωποποιημένης ιατρικής αντιμετώπισης, θεραπείες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και άλλες καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και φάρμακα που απευθύνονται σε ολοένα μικρότερες ομάδες του πληθυσμού και αυξάνουν τη ζήτηση σε χρηματοδότηση του συστήματος.

Με στόχο να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και να αδράξουμε τις ευκαιρίες που φέρνει η κλινική έρευνα και η επιστήμη, προετοιμάζουμε τη στρατηγική μας στο φάρμακο και εργαζόμαστε ώστε ο ασθενής να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο φάρμακο και θεραπεία όταν τα έχει ανάγκη.