Διαφθορά στην Υγεία: Τι ανέδειξε ημερίδα της Εθνικής Αρχή Διαφάνειας – Έρχεται εσωτερικός έλεγχος

Ε.Σ.Υ.
21-09-2021

Στο «μικροσκόπιο» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βρίσκονται τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Ήδη έχει καταρτιστεί το Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς στον τομέα της υγείας 2021-2023. Παράλληλα, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Υλοποίησης, ορίστηκε ο μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων του. Και άμεσα ενεργοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό αποτέλεσαν και το αντικείμενο διαδικτυακής ημερίδας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η συζήτηση δομήθηκε γύρω από την προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου για τη βελτίωση της λειτουργίας των δομών υγείας. Καθώς και σε ποιο βαθμό η πανδημία αποτέλεσε ευκαιρία για την υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων που βελτίωσαν τις διαδικασίες και το σύστημα διακυβέρνησης των δομών υγείας.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας. Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «Καθώς η χώρα μας περνούσε την τελική φάση της δεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το ΕΣΥ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη παγκόσμια υγειονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Παρά τα προβλήματα, την αβεβαιότητα και τις άγνωστες πτυχές της νόσου, το ΕΣΥ κατάφερε να μείνει όρθιο και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Η πανδημία όμως έγινε και η αφορμή να αλλάξει πρόσωπο το ΕΣΥ. Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι κλίνες ΜΕΘ. Τα νοσοκομεία στελεχώθηκαν με ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, αφού έγιναν πάνω από 15.000 προσλήψεις, επικουρικού και μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Εξοπλίστηκαν με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (από γενναίες δωρεές και κρατικούς πόρους) και διενεργήθηκαν κεντρικές προμήθειες από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ). Επίσης ένα μεγάλο επίτευγμα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ήταν, και συνεχίζει να είναι, η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο με ιδιώτες ιατρούς, όσο και με ιδιωτικές κλινικές».

Ο κ. Νικόλαος Αντωνακάκης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», αναφερόμενος στον εσωτερικό έλεγχο είπε: «Παρόλο που τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πέρασαν πολλές δυσκολίες κατά την περίοδο της πανδημίας, η διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου πάντα ήταν στις πρώτες προτεραιότητες του Φορέα μας. Ο Εσωτερικός Έλεγχος δίνει προστιθέμενη αξία στον Φορέα. Και είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που έχει η Διοίκηση του κάθε Νοσοκομείου. ‘Ετσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει τα αδύναμα σημεία της και να εξελίξει ακόμα περισσότερο τα δυνατά χαρακτηριστικά του Οργανισμού».

Ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου, Προϊστάμενος της Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης 4ης ΥΠΕ, τόνισε πως «Η Διοίκηση συνεχίζει να στηρίζει την λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου και την επικείμενη ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου τόσο στην Υγειονομική Περιφέρεια όσο και στα εποπτευόμενα Νοσοκομεία της. Καθώς θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος όσον αφορά την διαφάνεια και την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών ως προς την λειτουργίας τους».