Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη βεβαίωση εμβολιασμού. Πότε θα είναι διαθέσιμη, η διαδικασία χορήγησης. Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους

20-01-2021

Από τις 28 Ιανουαρίου θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες, αποκλειστικά για ατομική χρήση, η βεβαίωση εμβολιασμού κατά του Covid-19 για όσους έχουν ολοκληρώσει και τη δεύτερη δόση εμβολιασμού.

Η βεβαίωση χορηγείται μετά από αίτηση του πολίτη και αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), την ημερομηνία εμβολιασμού (1η και 2η συνεδρία), το εμβολιαστικό κέντρο ή τη δομή όπου διενεργήθηκε ο εμβολιασμός και τον τύπο του εμβολίου και εκδίδεται για αποκλειστικά ατομική χρήση.

Η βεβαίωση εκδίδεται από την ηλεκτρονική Πλατφόρμα Έκδοσης Βεβαίωσης Εμβολιασμού κατά του COVID-19, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Η είσοδος των φυσικών προσώπων-χρηστών στην Πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του taxisnet. Η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, με το ΑΜΚΑ του φυσικού προσώπου και προβαίνει στην έκδοση της βεβαίωσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου.