Κοντοζαμάνης: Yποχρεωτικός εμβολιασμός υγειονομικών – Άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού

12-08-2021

Επείγουσα επιστολή για την υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και την άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού, απέστειλε στις μονάδες Υγείας ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Σύμφωνα με την απόφαση, «δεν νοείται όσοι προσέρχονται στις δομές υγείας, προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την πρόληψη, θεραπεία ή αποκατάσταση ενός προβλήματος υγείας να εκτίθενται στον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λόγω ανεμβολίαστου προσωπικού».

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού αφορά:

Όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας, διαγνωστικών κέντρων, κέντρων αποκατάστασης, κλινικών, νοσοκομείων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ.

Και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, εκτελεί έργο ή προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες και εργασία με φυσική παρουσία, καθώς και

Κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

Σύμφωνα με την απόφαση, «το προσωπικό των δομών υγείας πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή μόνη δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου».

Από την υποχρέωση εμβολιασμού εξαιρούνται:

Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση, καθώς και

Όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου που κρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, σύμφωνα με ειδική λίστα εξαιρέσεων που καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Αναστολή εργασίας

Η μη συμμόρφωση του προσωπικού στην υποχρέωση εμβολιασμού έχει ως συνέπεια:

Στην περίπτωση των φορέων του δημοσίου τομέα, την επιβολή σε κάθε μη συμμορφούμενο εργαζόμενο του μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μετά την 1η.09.2021 όσοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας παραμένουν ανεμβολίαστοι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσής τους από αυτόν, δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους.

Οι ανεμβολίαστοι θα τεθούν σε αναστολή και σύμφωνα με την απόφαση, η αναπλήρωση θα γίνει άμεσα.