Ελκυστική για “οδοντιατρικό τουρισμό” η Ελλάδα

26-12-2016

Ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος κερδίζει τον τελευταίο καιρό ο οδοντιατρικός τουρισμός διεθνώς, καθώς αυξάνονται οι ενδιαφερόμενοι που ταξιδεύουν για να αναζητήσουν σοβαρές οδοντιατρικές υπηρεσίες. Βασικό κίνητρο η  βέλτιστη σχέση κόστους / ποιότητας σε οδοντιατρικές υπηρεσίες ενώ και η ελκυστικότητα του προορισμού λειτουργεί θετικά. 

Καθοριστικός παράγοντας για τους Ευρωπαίους αποτελεί και η  Ευρωπαϊκή Οδηγία (2011/24/EU) σύμφωνα με την οποία οι ασφαλισμένοι που ταξιδεύουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα για να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να αποζημιωθούν στη χώρα προέλευσής τους. Οι μεγάλες προοπτικές που ανοίγονται στον τομέα του οδοντιατρικού τουρισμού για την ανάπτυξη της οικονομίας της Αθήνας ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη και των ιδρυτικών μελών του νεοσύστατου συνεργατικού σχηματισμού Athens Dental Tourism Cluster. 

Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, συναντήθηκε με το προεδρείο των εξειδικευμένων Οδοντιάτρων του Cluster και ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Cluster, κ. Νικόλαο Κουβελά, για τους στόχους του Cluster, καθώς επίσης τις προοπτικές ανάπτυξης και το business plan που έχει καταρτιστεί, με στόχο να γίνει η Αθήνα οδοντιατρικός προορισμός. 

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, τόσο ο σημαντικός αριθμός οδοντιάτρων στην πρωτεύουσα με σπουδές, μετεκπαίδευση και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, όσο και η ανταγωνιστική σχέση τιμής/οφέλους, προσθέτουν στην ελκυστικότητα της Αθήνας ως τουριστικό προορισμό, ικανό να προσφέρει  μια ολοκληρωμένη εμπειρία προστιθέμενης αξίας για επισκέπτες και συνοδούς. Ο δήμος Αθηναίων, αναγνωρίζει ότι η πρωτεύουσα πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για την ανάπτυξη οδοντιατρικού (αλλά και άλλων εξειδικευμένων ειδών) τουρισμού. Έχει εντάξει στην ατζέντα του αναπτυξιακού του προγράμματος «Έργο Αθήνα» 2016 -2020» την ενίσχυση  τέτοιων πρωτοβουλιών, αλλά και την εκκόλαψη νέων. Η ολοκληρωμένη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, μέσα από τις κατάλληλες δομές και  διεπιχειρησιακά κανάλια επιτρέπει σε καινοτόμες προσπάθειες και συνεργασίες να αναδειχτούν έτσι ώστε η βελτίωση των συνθηκών για την τοπική επιχειρηματική δραστηριότητα να τροφοδοτήσει τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πόλης.