Εμβόλιο mRNA: Πως λειτουργεί

22-12-2020

Με ένα κατανοητό σχεδιάγραμμα που δημιούργησε η Lauren Huff, ειδική στο χώρο της Βιοϊατρικής Επικοινωνίας, αναπαριστώνται απλά τα στάδια του τρόπου δράσης των εμβολίων mRNA.

  1. To mRNA το οποίο περιέχει τις πληροφορίες για την παραγωγή ενός μέρους μιας ιικής πρωτεΐνης, εισάγεται στο σώμα με το εμβόλιο
  2. Το mRNA απελευθερώνεται σε ένα κύτταρο
  3.  Τα ριβοσώματα του κυττάρου παράγουν την ιική πρωτεΐνη
    «μεταφράζοντας» το mRNA
  4. Η ιική πρωτεΐνη μεταφέρεται στην επιφάνεια του κυττάρου.
  5. Tο ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει ότι η ιική πρωτείνη, δεν ανήκει στο σώμα (είναι δηλ. ξένη, άρα εχθρός) και ενεργοποιεί την ανοσολογική αντίδραση για να την «μπλοκάρει» και εξουδετερώσει.
  6. Tο ανοσοποιητικό σύστημα παράγει αντισώματα για να προετοιμάσει το σώμα για μελλοντικές επαφές με τον ιό.

Φυσικά η όλη διαδικασία και η ανοσολογική αντίδραση είναι αρκετά πιο σύνθετη αλλά πολύ απλά και ουσιαστικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα «μαθαίνει» τον ιό και αν χρειαστεί (περίπτωση μόλυνσης) θα τον αντιμετωπίσει εγκαίρως και με περίσσεια αντισωμάτων, έχοντας αναγνωρίσει απλώς και σε πρώτο χρόνο μια ακίνδυνη πρωτεΐνη του η οποία έχει φτιαχτεί από το ίδιο το σώμα μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε το mRNA όταν μπήκε μέσα μας.

Να διευκρινιστεί ότι στα κλασικά εμβόλια, χρησιμοποιείται μια ανενεργός μορφή του ιού ή κάποια πρωτεΐνη του, ενώ στα εμβόλια τεχνολογίας mRNA, εισάγεται απλώς η «πληροφορία» για την ιική πρωτεΐνη μέσω του RNA και δεν μπαίνει δηλ. κάποιος ιός ή μέρος του στο σώμα.