Ένα στα τρία φαρμακεία της χώρας, βρίσκεται στην Αττική

30-09-2019

Περισσότερα από ένα στα 3 φαρμακεία που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, λειτουργούν στην Αττική. Συγκεκριμένα, από τα 10.220 φαρμακεία που λειτουργούν στη χώρα μας, τα 3.684 (36,0%) βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής.

Μάλιστα, το 2018 ο αριθμός των φαρμακείων παρουσίασε μείωση κατά 1,9% (200 φαρμακεία) στο σύνολο της Χώρας σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες τιμές παρατηρήθηκε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,7%),ενώ αύξηση παρατηρήθηκε μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (0,4%).

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από Έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα Φαρμακεία , τους Φαρμακοποιούς και τις Φαρμακαποθήκες για το 2018. Βασιζόμενοι στον αριθμό των φαρμακείων ανά περιφέρεια, ο δείκτης φαρμακεία ανά 10.000 κατοίκους υπολογίστηκε για το 2018 σε 9,5. Επιπρόσθετα, η περιφέρεια με την μεγαλύτερη πυκνότητα σε φαρμακεία ως προς τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (10,9) με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,2), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στο Νότιο Αιγαίο.

Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ συνέλεξε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο στοιχεία για τον αριθμό των φαρμακοποιών (απασχολούμενων σε φαρμακεία) με έτος αναφοράς το έτος 2018, σύμφωνα με τα οποία 10.898 φαρμακοποιοί εργάστηκαν σε φαρμακεία έναντι 11.251 το έτος 2017 παρουσιάζοντας μείωση 3.1%.