Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων λόγω Πάσχα

07-04-2017

Σε εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, προχωρά το Υπουργείο Υγείας,  στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο τους προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το υπουργείου Υγείας επισημαίνει :

Α) την αναγκαιότητα εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων, σε:

  όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,

  χώρους εκδηλώσεων,

  επιχειρήσεις αναψυχής,

  οχήματα μεταφοράς προϊόντων,

  προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους είτε σε κλειστούς

χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες της εορτής του Πάσχα καθώς

  πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που

δημιουργούνται από την λειτουργία τους  και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και

διάθεση σφαγίων ζώων και σε

  καταλύματα επισκεπτών –τουριστών

Β)  ειδικότερα  τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής, διάθεσης, διανομής

κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων καθώς και την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής,

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:

  με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν ιδιαίτερα την αποφυγή

κάθε είδους περιβαλλοντικής ρύπανσης  αλλά και την τήρηση των

προβλεπόμενων  υγειονομικών όρων  και  προϋποθέσεων, ώστε  να

ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα.

  με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά  και με πιστή

εφαρμογή της σχετικής  ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας  ( σχετ. 1-10)  ,

προκειμένου να προστατευθεί και    διασφαλισθεί η  Δημόσια Υγεία  και το

περιβάλλον γενικότερα.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.