Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει των Γιορτών

17-12-2018

Στην εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της Εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς μετά από εντολή του υπουργείου Υγείας. Συγκεκριμένα, οι Υγειονομικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων καλούνται ενόψει των εορτών να εντατικοποιήσουν τους Υγειονομικούς Ελέγχους που ήδη διενεργούν και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων να δοθεί προτεραιότητα σε :

-όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, χώρους εκδηλώσεων, επιχειρήσεις αναψυχής, οχήματα μεταφοράς προϊόντων, προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους είτε σε κλειστούς χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες των Εορτών καθώς πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων και σε καταλύματα επισκεπτών, τουριστών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι θα γίνονται:

με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων. με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.