ΕΟΦ για Τιμές: Μας ανατέθηκαν, μας τις πήρανε, μας είπανε θα τις ξαναπάρουμε!

26-12-2016

Με μια ανακοίνωση που αναδεικνύει μια διελκυστίνδα αποφάσεων με το Υπουργείο Υγείας και τον Αν. Υπουργό κ. Σαλμά, ο ΕΟΦ «αντεπιτίθεται» στην δημοσιότητα του Σαββατοκύριακου αναφορικά με το θέμα του Νέου Δελτίου Τιμών. Ο ΕΟΦ χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα ψευδή και συκοφαντικά. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πολύπαθο Νέο Δελτίο Τιμών θα καθυστερήσει, αφού πρέπει πρώτα να οργανωθεί η ειδική ομάδα εργασίας για την πραγματοποίηση της ανακοστολόγησης για την οποία σημειωτέον έχει υπολογιστεί ότι η μη εφαρμογή της στοιχίζει 1 εκ € την ημέρα!

Το αναλυτικό Δελτίο Τύπου που έστειλε ο ΕΟΦ έχει ως εξής:

Σε απάντηση ορισμένων ψευδών, ανυπόστατων και συκοφαντικών δημοσιευμάτων που εμφανίστηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο :

1ον Η τιμολόγηση των φαρμάκων είχε ανατεθεί στον ΕΟΦ με υπουργική απόφαση του υπηρεσιακού Υπουργού κ. Χ. Κίττα στις 15 Ιουνίου 2012, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε.

2ον Η απόφαση αυτή ανεστάλη με νέα απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μάριου Σαλμά στις 10 Σεπτεμβρίου 2012.

3ον Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 ο Αν. Υπουργός Υγείας κ. Μ. Σαλμάς ενημέρωσε προφορικά τη διοίκηση του ΕΟΦ ότι θα αναθέσει τελικά την τιμολόγηση στον ΕΟΦ (αναμένεται η σχετική υπουργική απόφαση).

Η διοίκηση του ΕΟΦ αποδέχτηκε την ανάληψη του έργου της τιμολόγησης, αφού πρώτα εξασφάλισε τη διάθεση ορισμένων εξειδικευμένων στελεχών από το Υπουργείο Υγείας, συγκροτώντας ειδική ομάδα εργασίας για την πραγματοποίηση της ανατιμολόγησης με βάση τα στοιχεία που θα του παράσχει το Υπουργείο Υγείας, τα στοιχεία Ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων και τα στοιχεία που διαθέτει ο ίδιος ο ΕΟΦ, ώστε να ολοκληρωθεί η ανατιμολόγηση με τον πιο έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Για το σκοπό αυτό ο ΕΟΦ θα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του όλες τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει από όλες τις πηγές, καθώς και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των πληροφοριών και των υπολογισμών.

Επιπλέον, ο ΕΟΦ ουδεμία αρμοδιότητα έχει στη διαχείριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θέμα το οποίο υπάγεται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), καθώς και στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης η οποία ανήκει στον ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ.

Είναι προφανές ότι τα δημοσιεύματα τα οποία εμφανίστηκαν ευθύς αμέσως μετά την ανάθεση της τιμολόγησης των φαρμάκων στον ΕΟΦ, ήτοι στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, αποσκοπούν στην υπονόμευση της εγκυρότητας της τιμολόγησης που ανέλαβε ο ΕΟΦ, καθώς και της αξιοπιστίας της σημερινής διοίκησης στην προσπάθεια που καταβάλλει για τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Το ΔΣ του ΕΟΦ οφείλει και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προάσπιση της αξιοπιστίας του Οργανισμού και των στελεχών του.