ΕΟΠΥΥ: Οριστική λύση στο θέμα της διαγνωστικής εξέτασης PET-CT για τους καρκινοπαθείς

06-08-2019

Οριστική λύση στο θέμα του ραδιοφαρμάκου που απαιτείται για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης PET-CT, εξέταση η οποία αφορά κυρίως ογκολογικούς ασθενείς, δίνει ο ΕΟΠΥΥ. Πλέον,και συγκεκριμένα από 1η Αυγούστου 2019 η προμήθεια του ραδιοφαρμάκου θα γίνεται με συμβεβλημένους πάροχους του Οργανισμού.

Μέχρι σήμερα, το φάρμακο το προμηθεύονται τα διαγνωστικά κέντρα όπου διενεργείται η διαγνωστική εξέταση PET-CT, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με clawback οι ίδιοι και όχι οι εταιρείες που το παράγουν και το διακινούν, όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα.

Η πρακτική αυτή οδήγησε πριν από λίγους μήνες τα διαγνωστικά κέντρα να σταματήσουν να διενεργούν την εξέταση καθώς το clawback που ζητούσε ο ΕΟΠΥΥ έθετε σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των κέντρων.

Το πρόβλημα λύθηκε αφού σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/01.11.2018) «Ο ΕΟΠΥΥ δύναται, επίσης, να συμβάλλεται: α) Με προμηθευτές διάθεσης ραδιοφαρμάκων για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, καθορίζοντας την τιμή αποζημίωσης τους, κατόπιν διαπραγμάτευσης».

Ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε διαπραγμάτευση και ήδη το ΔΣ του Οργανισμού ενέκρινε τη σύναψη «Σύμβασης Παροχής Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG για τη διενέργεια της Διαγνωστικής Εξέτασης PET-CT», προκειμένου ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμβάλλεται με όλους τους προμηθευτές Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου, οι οποίοι θα αιτηθούν να συνάψουν τη σχετική σύμβαση και θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Παράλληλα, ο Οργανισμός, μέσω της διαπραγμάτευσης και της ανάπτυξης συμβατικού πλαισίου, καθόρισε χαμηλότερη τιμή αποζημίωσης του διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18/FDG για τη διενέργεια PET-CT, με στόχο τη συγκράτηση των δαπανών, την θέσπιση συμβατικών όρων και προϋποθέσεων και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ασθενών στην υπηρεσία υγείας, επιλύοντας διαχρονικά ζητήματα σχετικά με την παροχή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία:

• Για τους παραπέμποντες ιατρούς

Οι ιατροί θα παραπέμπουν για την ιατρική διαγνωστική εξέταση του PET-CT, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, ενώ σταδιακά αναμένεται να αναπτυχθεί η υλοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG από τους εκτελούντες Ιατρούς ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής.

• Για τους συμβεβλημένους παρόχους (προμηθευτές) του διαγνωστικού ραδιοφαρμάκου F-18/FDG Από 01/08/2019, οι συμβεβλημένοι πάροχοι (προμηθευτές) Διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ θα υ ποβάλλουν σε μηνιαία βάση τη δαπάνη για τις δόσεις ραδιοφαρμάκου που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής για τη διενέργεια της διαγνωστικής εξέτασης PET-CT.

• Για τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας με PET – CT

Με αφορμή την ανάπτυξη συμβατικής σχέσης με παρόχους (προμηθευτές) διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG, από 01/08/2019, οι συμβεβλημένοι ιδιώτες πάροχοι υγείας με PET-CT, θα συνεχίσουν να υποβάλλουν μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία βάση τόσο τη δαπάνη για τις εκτελεσμένες εξετάσεις PET-CT, όσο και τις δαπάνες με τις χορηγηθείσες δόσεις ραδιοφαρμάκου (όπως εξάλλου γίνεται και σήμερα) ώστε να είναι εφικτή η διασταύρωση των υποβολών συμβεβλημένου παρόχου (προμηθευτή) του διαγνωστικού Ραδιοφαρμάκου F-18/FDG και συμβεβλημένου παρόχου υγείας με PET – CT.