ΕΟΠΥΥ: Πληρωμές προς Φαρμακευτικές και Νοσοκομεία

26-12-2016

Κανονικά εξελίσσεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρηρωμών των παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Οργανισμού το πρόγραμμα τακτοποίησης των οφειλών προς   Φαρμακευτικές   Εταιρείες   και Νοσοκομεία έχει ως εξής: 

Μέσω του ειδικού προγράμματος για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έχει εκταμιευθεί ποσό 270 εκατομμυρίων ευρώ, στις Φαρμακευτικές Εταιρείες. 

Από τον μήνα Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν επιπλέον πληρωμές από τον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση ληξιπροθέσμων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και σε άλλους παρόχους, μειώνοντας ισόποσα τις οφειλές του Οργανισμού. 

Αναφορικά με τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος, ο ΕΟΠΥΥ έχει προχωρήσει ή προγραμματίσει πληρωμές ύψους 166,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Αύγουστο 2016. 

Παράλληλα, συνεχίζεται η εκκαθάριση υποβολών των παρόχων υγείας του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, έως την 24η Αυγούστου 2016 ενταλματοποιήθηκαν προς πληρωμή υποβολές δαπανών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου διαφόρων κατηγοριών παρόχων. Ενδεικτικά: 

Από 95,6% (Ψυχιατρικές Κλινικές, Κλινικές κλειστής νοσηλείας) έως και 100% (Πολυϊατρεία, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Μονάδες Τεχνητού Νεφρού) κυμαίνεται το ποσοστό του συνόλου των υποβολών που έχουν ήδη αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για τον Ιανουάριο 2016. 

Από 85,4% (Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης, κλειστής νοσηλείας) έως και 100% (Ιατρικές Επισκέψεις, Φυσικοθεραπευτές) κυμαίνεται το ποσοστό του συνόλου των υποβολών που έχουν ήδη αποζημιωθεί ή έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμών για τον Φεβρουάριο 2016. 

Αντίστοιχα για τον Μάρτιο 2016 εξελίσσεται η διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων και πληρωμών για όλες τις κατηγορίες των παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα έχουν αποζημιωθεί ή εκδοθεί εντάλματα πληρωμών σε ποσοστά από 50,7% έως και 86,8% ανά κατηγορία παρόχων.