ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στη διαδικασία νοσηλείας στα Κέντρα Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

17-12-2018

Αλλάζει η διαδικασία για τη νοσηλεία σε κέντρα αποθεραπείας, αποκατάστασης (ΚΑΑ-ΚΝ) για τους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 44 το οποίο τίθεται σε εφαρμογή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Παναγιώτη Γεωργακόπουλου, «η εισαγωγή σε ΚΑΑ-ΚΝ αποτελεί συνέχιση θεραπείας, γίνεται μόνο έπειτα από νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό θεραπευτήριο , μετά την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική».

Διευκρινίζεται δε ότι κατά την παραπομπή του ασφαλισμένου σε ΚΑΑ-ΚΝ, οι θεράποντες ιατροί των ανωτέρω δομών υγείας , θα πρέπει να συστήνουν τον μέγιστο αρχικό χρόνο παραμονής , ανάλογα την κατηγορία πάθησης, ο οποίος όμως δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες. Και υπογραμμίζεται ότι, αίτημα παράτασης για παραμονή ασφαλισμένων στο ΚΑΑ , θα αποστέλλεται δέκα πέντε (15) ημέρες πριν της λήξεως της προηγούμενης.

Διαδικασία για τους παρόχους

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι νοσηλείες ασφαλισμένων των οποίων η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε μετά την 1/11/2018, θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στον τροποποιημένο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018). Για τις νοσηλείες των ασφαλισμένων , των οποίων η ημερομηνία εισαγωγής είναι προγενέστερη της έκδοσης του ανωτέρω ΦΕΚ , θα ισχύουν και έως την έναρξη της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι παλαιότερες διαδικασίες , ως προς την διαδικασία εισαγωγής αιτήματος και έγκρισης παράτασης νοσηλείας με βάση τα νοσήματα του 2 άρθρου 44 του νέου ΕΚΠΥ (ΕΚ 4898/1-11-2018) και της διάρκειες νοσηλείας όπως περιγράφονται στο παράρτημα της σύμβασης ΕΟΠΥΥ με τα ΚΑΑ ( αρχικός χρόνος χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες) .

 

Διαβάστε επίσης:

Το «προφίλ» των χρηστών ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας