Ευεργετική η φλεκαϊνίδη παρατεταμένης αποδέσμευσης στην ποιότητα ζωής ασθενών με κολπική μαρμαρυγή

28-04-2020

Η Winmedica στηρίζει την κλινική έρευνα στην Ελλάδα

Η χορήγηση φλεκαϊνίδης παρατεταμένης αποδέσμευσης σε ασθενείς με παροξυσμική ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.

Το συμπέρασμα αυτό, προκύπτει από τα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης REFLEC-CR που έγινε σε δείγμα 679 ασθενών σε 70 δημόσια και ιδιωτικά καρδιολογικά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα.

Στόχος της μελέτης REFLEC-CR, ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της από του στόματος, άπαξ ημερησίως φλεκαϊνίδης παρατεταμένης αποδέσμευσης στην ποιότητα ζωής ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και να εκτιμηθεί η συμμόρφωσή τους σε θεραπεία διάρκειας 12 εβδομάδων.

Στη μελέτη αξιολογήθηκαν 679 ασθενείς (53.2% γυναίκες, 65.9±11.7 έτη), υπό αγωγή με φλεκαϊνίδη παρατεταμένης αποδέσμευσης, στο πλαίσιο στρατηγικής ελέγχου του ρυθμού, σε 70 καρδιολογικά ιατρεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλη την Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ανακοινώθηκαν πρώτη φορά – προφορικά – στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας στο Παρίσι (ESC Congress 2019)1, ενώ πρόσφατα η μελέτη δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό Cardiovascular Drugs and Therapy 2 (με συντελεστή απήχησης: 4.2).

Όπως ανέφερε ο  συντονιστής της μελέτης κ. Στυλιανός Τζέης, MD, PhD, FESC, Καρδιολόγος Αρρυθμιολόγος, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα, Όμιλος Υγεία, «Η επίδραση της φλεκαϊνίδης στην ποιότητα ζωής των ασθενών, εκτιμήθηκε με βάση την κλίμακα CCS-SAF (Canadian Cardiovascular Society Severity of Atrial Fibrillation Scale), η οποία μετρήθηκε στην έναρξη και με την συμπλήρωση 12 εβδομάδων θεραπείας.

Παρατηρήθηκε βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών, όπως αυτή μετρήθηκε με την κλίμακα CCS-SAF, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p-value <0.0001), ανεξάρτητα από τον τύπο της κολπικής μαρμαρυγής (παροξυσμική ή εμμένουσα). Επιπλέον, σε ποσοστό 93.6% των ασθενών αναφέρθηκε άριστη συμμόρφωση (100%) στη θεραπεία».

Σημειώνεται ότι η φλεκαϊνίδη, ανήκει στα αντιαρρυθμικά φάρμακα και ενδείκνυται ως πρώτης γραμμής θεραπεία, στην αντιμετώπιση ασθενών με συμπτωματική, παροξυσμική ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, χωρίς συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο ή υποκείμενη δομική καρδιοπάθεια.

«Η WinMedica, παρά το δυσχερές και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον, επενδύει στην κλινική έρευνα στη χώρα μας, αναδεικνύοντας, και την αφοσίωση της εταιρείας μας στην αναβάθμιση της φροντίδας και της ποιότητας ζωής του ασθενούς, και την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική επιστημοσύνη», δήλωσε ο κ. Μάριος Κοσμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WinMedica, η οποία στήριξε οικονομικά την μελέτη  REFLEC-CR.